روزشمار کودکی آذر

نغمه کودک، نشریه ای برای خردسالان نغمه کودک، نشریه ای برای خردسالان

انتشار نشریه نغمه کودک

علی اکبر صادقی، نقاش و انیماتور زادروز علی اکبر صادقی، نقاش و انیماتور

۲
درگذشت غلامحسین ساعدی

۲
زادروز نورمن هانتر

۲۳ نوامبر

۲
زادروز فرانسیس هاجسن برانت

۲۴ نوامبر

۳
درگذشت لیلی تقی پور

۴
کارلو کلودی خالق پینوکیو زادروز کارلو کلودی خالق پینوکیو

۲۵ نوامبر ۱۸۲۶

۴
درگذشت جبار باغچه بان

۴
درگذشت مرتضی ممیز

۵
درگذشت کاوه بیات

۶
روز ملی پرنده نگری

۷
زادروز تومی آنگرر

۲۸ نوامبر

۷
سی. اس. لوئیس خالق نارنیا زادروز سی. اس. لوئیس خالق نارنیا

۲۹ نوامبر ۱۸۹۸

۸
زادروز لوئیزا می الکات

۲۹ نوامبر

۸
زادروز جاناتان سویفت

۳۰ نوامبر

۹
مارک تواین زادروز مارک تواین

۳۰ نوامبر ۱۸۳۵

۹
محمدزمان زمانی، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان محمدزمان زمانی، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان

۱۳
روز جهانی یوزپلنگ (چیتا)

۴ دسامبر

۱۳
روز بین‌المللی افراد توان‌یاب روز بین‌المللی افراد توان‌یاب

۳ دسامبر۱۹۹۲

۱۳
فریدون جهانشاهی قاجار، تصویرگر کتاب‌های کودکان فریدون جهانشاهی قاجار، تصویرگر کتاب‌های کودکان

۱۳
زادروز مارگاریت ساروایان

۵ دسامبر

۱۴
درگذشت عیسی صدیق

۱۵
گشایش نخستین کتابخانه دائمی ویژه ی کودکان در ایران

۱۷
درگذشت حسن رشدیه

۱۸
درگذشت فردوس وزیری

۱۸
م. آزاد، شاعری جست‌وجوگر م. آزاد، شاعری جست‌وجوگر

۱۸
محمد تقی بهار محمد تقی بهار

۱۸
روز جهانی حقوق بشر

۱۰ دسامبر

۱۹
روز جهانی حقوق حیوانات

۱۰ دسامبر

۱۹
روز بین‌المللی کوهستان روز بین‌المللی کوهستان

۱۱ دسامبر

۲۰
احمد شاملو،‌ شاعری پیشرو و انقلابی زادروز احمد شاملو،‌ شاعری پیشرو و انقلابی

۲۱
درگذشت ذبیح بهروز

۲۱
پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

۱۱ دسامبر ۱۹۴۶

۲۱
درگذشت شوشانیک خانزاد

۲۱
زادروز چی هیرو ایوازاکی

۱۵ دسامبر

۲۴
زادروز بهرام شاه محمدلو

۲۵
زادروز کوانتین بلیک

۱۶ دسامبر

۲۵
روز پژوهش روز پژوهش

۲۵
درگذشت عباس یمینی شریف

۲۸
زادروز تاتسیانا ماورینا

۲۰ دسامبر

۲۹
نسرین خسروی نقاش و تصویرگر كتاب كودكان نسرین خسروی نقاش و تصویرگر كتاب كودكان

۲۹
درگذشت مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی)

۲۹
زادروز امین فقیری

۳۰
زادروز کاوه داداش زاده

۳۰
شب یلدا

۳۰

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان