روزشمار کودکی آذر

انتشار نشریه نغمه کودک

نغمه کودک، نشریه ای برای خردسالان نغمه کودک، نشریه ای برای خردسالان

علی اکبر صادقی، نقاش و انیماتور زادروز علی اکبر صادقی، نقاش و انیماتور

۲
درگذشت غلامحسین ساعدی

۲
زادروز نورمن هانتر

۲۳ نوامبر

۲
زادروز فرانسیس هاجسن برانت

۲۴ نوامبر

۳
درگذشت جبار باغچه بان

۴
درگذشت لیلی تقی پور

۴
کارلو کلودی خالق پینوکیو زادروز کارلو کلودی خالق پینوکیو

۲۵ نوامبر ۱۸۲۶

۴
درگذشت مرتضی ممیز

۵
درگذشت کاوه بیات

۶
زادروز تومی آنگرر

۲۸ نوامبر

۷
روز ملی پرنده نگری

۷
زادروز لوئیزا می الکات

۲۹ نوامبر

۸
سی. اس. لوئیس خالق نارنیا زادروز سی. اس. لوئیس خالق نارنیا

۲۹ نوامبر ۱۸۹۸

۸
زادروز جاناتان سویفت

۳۰ نوامبر

۹
مارک تواین زادروز مارک تواین

۳۰ نوامبر ۱۸۳۵

۹
روز بین‌المللی افراد توان‌یاب روز بین‌المللی افراد توان‌یاب

۳ دسامبر۱۹۹۲

۱۳
فریدون جهانشاهی قاجار، تصویرگر کتاب‌های کودکان فریدون جهانشاهی قاجار، تصویرگر کتاب‌های کودکان

۱۳
محمدزمان زمانی، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان محمدزمان زمانی، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان

۱۳
روز جهانی یوزپلنگ (چیتا)

۴ دسامبر

۱۳
زادروز مارگاریت ساروایان

۵ دسامبر

۱۴
درگذشت عیسی صدیق

۱۵
گشایش نخستین کتابخانه دائمی ویژه ی کودکان در ایران

۱۷
محمد تقی بهار محمد تقی بهار

۱۸
درگذشت حسن رشدیه

۱۸
درگذشت فردوس وزیری

۱۸
م. آزاد، شاعری جست‌وجوگر م. آزاد، شاعری جست‌وجوگر

۱۸
روز جهانی حقوق بشر

۱۰ دسامبر

۱۹
روز جهانی حقوق حیوانات

۱۰ دسامبر

۱۹
روز بین‌المللی کوهستان روز بین‌المللی کوهستان

۱۱ دسامبر

۲۰
درگذشت شوشانیک خانزاد

۲۱
احمد شاملو،‌ شاعری پیشرو و انقلابی زادروز احمد شاملو،‌ شاعری پیشرو و انقلابی

۲۱
درگذشت ذبیح بهروز

۲۱
پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

۱۱ دسامبر ۱۹۴۶

۲۱
زادروز چی هیرو ایوازاکی

۱۵ دسامبر

۲۴
روز پژوهش روز پژوهش

۲۵
زادروز بهرام شاه محمدلو

۲۵
زادروز کوانتین بلیک

۱۶ دسامبر

۲۵
درگذشت عباس یمینی شریف

۲۸
نسرین خسروی نقاش و تصویرگر كتاب كودكان نسرین خسروی نقاش و تصویرگر كتاب كودكان

۲۹
درگذشت مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی)

۲۹
زادروز تاتسیانا ماورینا

۲۰ دسامبر

۲۹
شب یلدا

۳۰
زادروز امین فقیری

۳۰
زادروز کاوه داداش زاده

۳۰

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان