زادروز محمود مشرف آزاد تهرانی (۱۳۱۲)، شاعر و نویسنده

م. آزاد، شاعری جست‌وجوگر

۱۸ آذر ۱۳۱۲ زاد روز محمود مشرف آزاد تهرانی از شاعران و نویسندگان ادبیات کودک ایران است. او یکی از نخستین نویسندگانی است که به بازآفرینی و بازنویسی ادبیات کهن ایران برای کودکان پرداخت.

آشنایی او با شعر کلاسیک و شعر نو، و  تجربه اندوزی در شعر بزرگسالان پیش از پرداختن به ادبیات کودکان سبب شد که بازآفرینی های ارزشمندی از شاهنامه ی فردوسی و مثنوی معنوی مولانا، کلیله ودمنه و منطق الطیر عطار نیشابوری و نیز از ادبیات فلکلوریک ایران برای کودکان هنگامی که مواد خواندنی برای کودکان ایرانی اندک بود، پدید آورد.

از م. آزاد، بیش از ۴۰ کتاب کودک و بیش از ۱۴ کاست، شعر و قصه برای کودکان منتشر شده است. از جمله این آثار می توان به قصه ی طوقی (۱۳۴۷)، بازنویسی زال و سیمرغ (۱۳۵۱)، دویدم و دویدم، دست کی بالا ، بچه ها بهار، حمومک مورچه داره، خاله سوسکه، ترجمه خرگوشک بلبله گوش و فیل و کوران اشاره کرد.

او در ۲۹ دی ماه ۱۳۸۴ پس از یک دوره بیماری جان‌کاه و توان‌فرسا در تهران درگذشت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان