روزشمار کودکی و ترویج خواندن شهریور

پایه گذاری اولین کودکستان دولتی به نام شکوفه با مدیریت عصمت الملوک دولتداد

انتشار پویه، نشریه‌ای آموزشی برای کتابداران انتشار پویه، نشریه‌ای آموزشی برای کتابداران

زادروز علی اشرف درویشیان

۳
زادروز لیگیا بوخنگانونیس، نویسنده برزیلی برنده جایزه اندرسن

۲۶ آگوست/اوت

۴
مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران زادروز مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران

۴
روز داروسازی – روز بزرگداشت زکریای رازی

۵
زادروز حسین ابراهیمی الوند، مترجم کتاب کودکان و نوجوانان زادروز حسین ابراهیمی الوند، مترجم کتاب کودکان و نوجوانان

۷
زادروز آلویس کاریجت، تصویرگر سوییسی برنده جایزه اندرسن

۳۰ آگوست/اوت

۸
روز ملی یوزپلنگ ایرانی

۹
زادروز ماریا مونته سوری

۳۱ آگوست/اوت

۹
روز صنعت چاپ

۱۱
انتشار تحفه نو بهره خردسالان ایران انتشار تحفه نو بهره خردسالان ایران

۱۲
زادروز محمود کیانوش

۱۲
زادروز محمود جوادی پور

۱۳
زادروز حسین بنی احمد

۱۳
روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

۱۴
زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نامدار کودک و نوجوان زادروز هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نامدار کودک و نوجوان

۱۶
زادروز فرخ صادقی، نویسنده و منتقد ادبیات کودکان زادروز فرخ صادقی، نویسنده و منتقد ادبیات کودکان

۱۷
زادروز محمد قاضی

۱۸
زادروز اصغر محمدی، طراح نشان شورای کتاب کودک زادروز اصغر محمدی، طراح نشان شورای کتاب کودک

۱۸
زادروز آنتونی براون، نویسنده و تصویرگر انگلیسی برنده جایزه اندرسن

۱۱ سپتامبر

۲۰
روز سینما

۲۱
زادروز رولد دال

۱۳ سپتامبر

۲۲
انتشار نشریه نورهاکسر

۲۳
انتشار نشریه علم و تربیت

۲۴
روز جهانی حفظ لایه اوزون

۱۶ سپتامبر

۲۵
روز ملی شعر و ادب فارسی - روز بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار

۲۷
زادروز بهروز غریب پور

۲۸
زادروز مریم فخر اعظیم تقوی شیرازی (فخری گلستان)

۲۹
نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک نوش آفرین انصاری، عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک

۳۰
روز جهانی صلح

۲۱ سپتامبر

۳۰
روز جهانی بدون خودرو

۲۲ سپتامبر

۳۱

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان