مطالعات کودکی

مطالعات کودکی

با به سرانجام رساندن پژوهش درباره تاریخ ادبیات کودکان و انتشار مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشگران و کارشناسان موسسه، رویکرد تازه ای را در چشم انداز طرح ها و فعالیت های موسسه پیش رو نهاده اند. این رویکرد تازه، فراتر از ادبیات کودکان است و به پژوهش همه جانبه در زیست و فرهنگ کودکان از دوره باستان تا ۱۳۵۷ می پردازد.

مطالعات کودکی رشته جوانی است که در چند دهه گذشته سنگ بنای آن در حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی گذاشته شده است و اکنون در برخی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشورهای پیشرفته چنین رشته ای تا دوره های عالی تدریس می شود.

طرح پژوهشی مطالعات کودکی موضوع هایی همچون: تاریخ سلامت، بهداشت و پزشکی کودکان، آموزش و پرورش، پوشاک و افزارهای زیستی، اسباب بازی ها و سرگرمی ها و بازی ها، آداب تربیتی و سنت های خانوادگی و حقوق کودک را پوشش می دهد.

پژوهشگران این موسسه همزمان با گرد آوری داده های گسترده درباره موضوع های گوناگون مطالعات کودکی ، از اسفند ۱۳۸۸ جست و جو و پژوهش درباره نخستین بخش از این طرح گسترده، با موضوع "تاریخ سلامت، بهداشت و پزشکی کودکان،" را به شکل متمرکز و فشرده آغاز کرده اند.

مطالعات کودکی

نمونه ای از اسناد دیداری، منبع: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان