ایرانک، ایران کودکی

ایرانک، ایران کودکی

ایرانک (ایران کودکی) یکی از درگاه های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که در سال ١٣٨٥با نام بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران راه اندازی و رونمایی شد. پس از یک دوره کاری و بررسی برآیند کار ایرانک، در هدف ها و چشم اندازهای این نهاد مجازی، بازبینی شد و از سال ١٣٩٠ ایرانک به دو پایگاه داده ها و موزه مجازی بخش شد. هدف از این پیوند از آن رو بود که هریک از این بخش ها نیمرخی از یک سیمای یگانه به شمار می روند که در ارتباط با هم دنیای کودکی را بهتر به نمایش می گذارند.

ایرانک در گذشته:

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و پیوندهای اینترنتی که جهان را همسان دهکده ای کوچک کرده است، لزوم پایگاه‌های اطلاعاتی در زمینه‌های گوناگون فرهنگی بیش از پیش حس می‌شود. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با درک این ضرورت طرح نخستین بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران (ایرانک بانک) را در ۲۱ آبان ۱۳۸۵ راه‌اندازی کرد.

طرح بانک اطلاعات ادبیات کودکان ایران، یکی از طرح‌های جانبی مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با هدف در دسترس گذاردن گستره اطلاعات ادبیات کودکان است. این بانک که نگرش فراگیر را برگزیده است، یافته‌های اطلاعاتی مربوط به حوزه ادبیات کودکان که شامل کتابشناسی، مقاله‌شناسی، اطلاعات مربوط به نویسندگان، مراکز ادبیات کودکان، کتابخانه‌ها، افسانه‌شناسی و... را به صورت داده‌های اطلاعاتی در اختیار خواستاران قرار می‌دهد.

یکی دیگر از هدف‌های این طرح کمک به گسترش ادبیات کودکان ایران در جهان است. امروزه بری معرفی چهره ادبیات کودکان کشورها هیچ راهی سودمندتر و کارسازتر از اینترنت نیست. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و کتابخانه‌ها در سرتاسر جهان با دسترسی به این بانک می‌توانند، اطلاعات مورد نیاز خود را درباره‌ی فرهنگ و ادبیات کودکان ایران از این بانک تهیه کنند. دانشجویان، استادان و مراکز فرهنگی می‌توانند پاسخ به پرسش‌های خود را در ارتباط با این بانک بگیرند.

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای توسعه‌ی بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران همه کسانی را که می‌توانند به گونه‌ای همراه ما باشند، به همیاری فرا می‌خواند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان