خوانک، با من بخوان

خوانک، با من بخوان

"با من بخوان" برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه جزء این برنامه هستند. 

همه کودکان حق دارند کتاب با کیفیت بخوانند!

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال ها پژوهش درباره تاریخ ادبیات کودکان و جایگاه کتاب های کودک در جامعه، بر این باور است که ترویج ادبیات در میان کودکان و نوجوانان به ویژه  از راه کتابخوانی با آن ها می تواند استعداد ها و توانمندی های ذهنی نسل آینده جامعه را شکوفا و زندگی آن ها را دگرگون و بارور کند. امروزه بهره مندی از کتاب های با کیفیت ادبی به یک حق روشن برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. بسیاری از سازمان های بین المللی از جمله دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، این شعار را که "همه کودکان حق دارند کتاب های با کیفیت بخوانند" در سر لوحه کار خود قرار داده اند و می کوشند با یاری سازمان های ملی خود به آن جامه عمل بپوشانند.

برنامه با من بخوان توجه ویژه به برنامه کتابخوانی در میان کودکان محروم دارد. هدف رساندن کتاب های مناسب و با کیفیت به دست  کودکانی است که در شرایط معمول زندگی خود نمی توانند به این کتاب ها دست یابند.  این برنامه با تکیه بر آموزش مربیان کتابخوانی و کتابدار کودک برنامه ریزی شده است تا آنها با آشنایی  با ادبیات و راه های موثر و خلاق کتابخوانی بتوانند عشق به خواندن و لذت بردن از ادبیات را به کودکان انتقال دهند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان