روزشمار کودکی و ترویج خواندن فروردین

تعلیم و تربیت، نشریه وزارت معارف تعلیم و تربیت، نشریه وزارت معارف

خط و ربط، نشریه هنری کانون  خط و ربط، نشریه هنری کانون

زادروز محمدهادی محمدی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان و بزرگسالان زادروز محمدهادی محمدی (۱۳۴۰)، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودکان و بزرگسالان

۱
روز بین المللی شادی

۲۰ مارس

۱
پرویز كلانتری، تصویرگر کتاب کودک زادروز پرویز كلانتری (۱۳۱۰) ، تصویرگر کتاب کودک

۱
زادروز یحیی مافی، ازبنیان گذاران مدرسه مهران زادروز یحیی مافی (۱۳۰۲)، ازبنیان گذاران مدرسه مهران

۱
روز بین المللی جنگل ها

۲۱ مارس

۲
روز بین المللی نوروز

۲۱ مارس

۲
روز جهانی سندرم داون

۲۱ مارس

۲
زادروز مارگارت ماهی (۱۹۳۶)، نویسنده نیوزلندی

۲۱ مارس

۲
روز جهانی شعر

۲۱ مارس

۲
روز بین المللی رفع تبعیض نژادی یا مبارزه با تبعیض نژادی

۲۱ مارس

۲
زادروز رندولف کالدکت (۱۸۴۶)، تصویرگر بریتانیایی

۲۲ مارس

۳
روز جهانی آب

۲۲ مارس

۳
زادروز ثمینه باغچه بان، کارشناس زبان آموزی پایه و آموزش کودکان استثنایی زادروز ثمینه باغچه بان (۱۳۰۴)، کارشناس زبان آموزی پایه و آموزش کودکان استثنایی

۴
روز جهانی هواشناسی

۲۳ مارس

۴
روز جهانی بیماری سل

۲۴ مارس

۵
روز امید (برای زرتشیان و در ایران باستان)

۶
روز جهانی یادبود قربانیان برده داری و تجارت برده های فرامنطقه ای

۲۵ مارس

۶
روز ملی هنرهای نمایشی

۷
روز پاس داشت و حفاظت از جنگل های بلوط زاگرس

۷
زادروز سسیل بوکر(۱۹۲۷)، نویسنده دانمارکی

۲۷ مارس

۸
روز جهانی تئاتر

۲۷ مارس

۸
زادروز ماکسیم گورکی (۱۸۶۸)، نویسنده روس

۲۸ مارس

۹
روز ساعت زمین (آخرین شنبه مارس)

۲۸ مارس

۹
زادروز آنا سی ول (۱۸۲۰)، نویسنده انگلیسی

۳۰ مارس

۱۱
زادروز کورنی چوکوفسکی (۱۸۸۲)، شاعر و منتقد ادبیات کودک از روسیه

۳۱ مارس

۱۲
زادروز مهری آهی (۱۲۹۹)، مترجم ادبیات کودک

۱۳
روز طبیعت

۱۳
نادر ابراهیمی،‌ نویسنده، مترجم،‌ ویراستار و كارشناس ادبیات كودكان زادروز نادر ابراهیمی (۱۳۱۵)،‌ نویسنده، مترجم،‌ ویراستار و كارشناس ادبیات كودكان

۱۴
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم

۲ آوریل

۱۴
کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی

۱۴
روز جهانی کتاب کودک روز جهانی کتاب کودک

۲ آوریل

۱۴
زادروز هانس کریستین اندرسن (۱۸۰۵)، نویسنده دانمارکی و پدر افسانه های نو برای کودکان

۲ آوریل

۱۴
زادروز محسن رمضانی (۱۳۰۹)، بنیان‌گذار انتشارات پدیده

۱۸
روز بین المللی ورزش برای توسعه و صلح

۶ آوریل

۱۸
شروع هفته بهداشت مدارس در ایران

۱۹
روز جهانی بهداشت

۷ آوریل

۱۹
نورالدین زرین کلک، از پیشگامان تصویرگری کتاب های کودکان زادروز نورالدین زرین کلک (۱۳۱۶)، از پیشگامان تصویرگری کتاب های کودکان

۲۰
زادروز احترام برومند

۲۰
زادروز مارتین وادل (۱۹۴۱)، نویسنده ایرلندی

۱۰ آوریل

۲۲
روز ملی دندانپزشک و دندانپزشکی

۲۳
روز جهانی کودکان خیابانی

۱۲ آوریل

۲۴
روز بزرگداشت عطار

۲۵
روز جهانی هنر

۱۵ آوریل

۲۷
تاسیس انجمن دوستداران کتاب کودک اصفهان

۲۷
زادروز جان کریستوفر(۱۹۲۲)، نویسنده بریتانیایی داستان های علمی - تخیلی

۱۶ آوریل

۲۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان