زادروز یحیی مافی (۱۳۰۲)، ازبنیان گذاران مدرسه مهران

زادروز یحیی مافی (1302)، ازبنیان گذاران مدرسه مهران

 یحیی مافی - بنیانگذار و عضو هیات مدیره شورای کتاب کودک و مدیر مجتمع آموزشی مهران (۱۳۹۲-۱۳۰٢) در تاریخ ۱ فروردین در معلم كلایه رودبار الموت به دنیا آمد.

در معلم كلایه به مكتب‌خانه رفت. سپس پدرش كه خرده مالك بود، اورا برای ادامه ی آموزش به خرم‌آباد شهسوار فرستاد. در شهسوار در مدرسه ی نوبنیاد كه در زمان وزارت علی اصغر حكمت پایه گذاشته شده بود درس خواند. یحیی مافی در سال ۱۳۲۹ با معصومه سهرا ب ازدواج کرد.
در سال ۱۳۳۲ آن دو، کودکستان مهر را به صاحب‌امتیازی معصومه سهراب بنیاد نهادند. در سال ۱۳۳۴، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای از دارندگان شرایط درخواست کرد با گرفتن امتیاز و استفاده از کمک های این وزارتخانه به تاسیس مدرسه بپردازند. از جمله پیشگامان گشایش مدرسه های ملی، یحیی مافی و همسرش بودند. امتیاز گشایش مدرسه ی پسران مهران به  یحیی مافی و دختران به همسرش داده شد.  به این ترتیب، مجموعه ی كودكستان و دبستان دختران و پسران و بعدها دبیرستان و راهنمایی مهران کامل شد و آن ها تا سال ۱۳۵۸ كه به موجب مصوبه ی شورای انقلاب، همه ی مدارس ملی به دولتی تبدیل شدند، به كار ادامه دادند. هم ‌اكنون این مجموعه در اختیار آموزش و پرورش تهران است. مجموعه ی آموزشی مهران عضو انجمن ملی مدارس هماهنگ بود. تبادل تجربه ی مدیران مدرسه ها در این انجمن و برنامه ریزی بازدید از مدرسه های دیگرکشورها از سوی این نهاد، در اداره ی مدرسه‌ و بالا‌ بردن سطح آموزشی دانش ‌آموزان کارسازبود. مدرسه ی مهران از پیشگامان تشویق و عادت دادن دانش آموزان به كتابخوانی است. همه ی دانش آموزان هنگام نام نویسی در این مجتمع آموزشی، یک فهرست کتاب دریافت می کردند و باید یكی از كتاب‌ها را می خریدند تا بتوانند عضو كتابخانه شوند و كارت كتابخانه بگیرند. هنگام تغییر مدیریت  مدرسه در سال۱۳۵۷، کتابخانه ی این مدرسه ۱۱هزار جلد كتاب داشت. اما وقتی این كتابخانه در سال ۱۳۳۶ باز شد، فقط ۱۴ كتاب برای کودکان داشت. برای اداره ی كتابخانه از دانش آموزان کمک گرفته می شد. آن زمان، كتاب برای کودکان بسیار كم بود. در این مدرسه كتاب‌های خارجی به فارسی ترجمه، و متن فارسی آن ها  با پلی‌كپی تكثیر می‌شدند. در دوره ای که نشریه های پیک از سوی آموزش و پرورش منتشر می شد، همه دانش آموزان مدرسه و والدین آن‌ها مشترك  نشریه های " پیك" نیزبودند. پرسش های امتحان از "پیك"‌ها انتخاب می‌شدند تا دانش آموزان، این مجله‌ها را به دقت بخوانند. از جمله وظایف دیگر دانش‌آموزان، خلاصه كردن كتاب‌های غیر درسی در تعطیلات نوروز بود. بچه‌ها از روی فهرست مدرسه كتاب‌هایی را می‌خریدند و می‌خواندند و خلاصه می‌كردند. این كتاب‌ها دیگر به كتابخانه باز نمی‌گشتند، آن ها را جمع می کردند و به مدرسه های مناطق محروم می دادند. در دی ماه ۱۳۴۱ او و همسرش معصومه سهراب به گروهی از کارشناسان ادبیات کودکان و آموزش و پرورش کودکان و هنرمندان که دغدغه رشد ادبیات کودکان ایران را داشتند،‌ پیوستند و شورای کتاب کودک ایران را بنیاد نهادند. از آن زمان تاکنون او فعالانه در شورای كتاب كودك ایران فعالیت دارد. یحیی مافی هم اکنون عضو هیات مدیره ی شورای کتاب کودک و نماینده شورای کتاب کودک در شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودک و نوجوان است.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان