تماس با ما

  • تلفن: ٨٨٧١۶٩۵۴
  • نمابر: ۸۸۵۵۳۵۲۸
  •  نشانی: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان بیست و سوم، کوچه شایان، پلاک ٢۶، طبقه اول
  • کد پستی: ۱۴۳۳۸۳۴۳۷۳
  • صندوق پستى: ٧۴۴-١۴٣٣۵
  • ایمیل: koodaki[@]‎outlook.com

نشانی در نقشه گوگل

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان