روزشمار کودکی و ترویج خواندن آبان

شروع به کار انتشارات امیرکبیر

انتشار نشریه دنیای دانش آموز

دنیای دانش آموز دنیای دانش‌آموز

۱
روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

۲۴ اکتبر

۲
درگذشت ابوالقاسم حالت

۳
درگذشت فریدون مشیری

۳
درگذشت میرزا یحیی دولت‌ آبادی

۴
پیش آهنگی و تربیت بدنی انتشار نشریه پیش آهنگی و تربیت بدنی

۴
درگذشت فرخ صادقی

۵
روز بین المللی انیمیشن

۲۸ اکتبر

۶
درگذشت رسول پرویزی

۷
درگذشت قیصر امین پور

۸
زادروز آیدین آغداشلو

۸
زادروز کاترین پاترسون

۳۱ اکتبر

۹
روز کودک در ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۷

۹
شروع برگزاری نخستین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان

۹
درگذشت اولین باغچه بان

۹
درگذشت نفیسه ریاحی

۱۲
زادروز ساموئل مارشاک

۳ نوامبر

۱۲
زادروز عبدالرحیم جعفری

۱۲
نوباوگان ایران نوباوگان ایران

۱۵
روز ملی درنا

۱۵
روز جهانی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست

۶ نوامبر

۱۵
انتشار نشریه ادب

۱۶
درگذشت محمدعلی جمالزاده

۱۷
درگذشت فضل الله مهتدی (صبحی)

۱۷
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

۱۰ نوامبر

۱۹
زادروز خوزه ماریا سانچز سیلوا

۱۱ نوامبر

۲۰
رونمایی موزه مجازی ایرانک (۱۳۹۱)

۲۱
نیما یوشیج نیما یوشیج

۲۱
درگذشت بیژن مفید

۲۱
راه اندازی ایرانک بانک (۱۳۸۵)

۲۱
زادروز فرزانه منصوری تهرانی مقدم

۲۲
درگذشت سعید نفیسی

۲۲
درگذشت مهرداد بهار

۲۲
زادروز آسترید لیندگرن

۱۴ نوامبر ۱۹۰۷

۲۳
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

۲۴
زادروز معصومه سهراب (مافی)

۲۴
زادروز میچیو مادو

۱۶ نوامبر

۲۵
درگذشت حسین گلبیدی

۲۹
روز جهانی کودک و تصویب پیمان نامه جهانی حقوق کودک از سوی سازمان ملل

۲۰ نوامبر

۲۹
روز جهانی کودک

۲۰ نوامبر

۲۹

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان