انتشار نشریه نوباوگان ایران (۱۳۳۱)

نوباوگان ایران

 ۱۵ آبان سال ۱۳۳۱ اولین شماره ی مجله ی نوباوگان ایران منتشر شد. این نشریه که وابسته به خبرگزاری ملی ایران بود با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی اختر حاتمی آغاز به کار کرد.

نوباوگان ایران به صورت هفتگی و برای مخاطبان نوجوان منتشر می شد. این نشریه از دیدگاه ادبی و فرهنگی، یکی از پربارترین نشریه‌های کودکان بود، زیرا نگاه ویژه و  گسترده‌ای به نیازهای کودکان و ادبیات آن‌ها داشت. در این نشریه سرمقاله‌ها و بخش‌های ارتباط مجله با خوانندگان که گرایش‌های فکری مجله و جایگاه آن را در میان دیگر نشریه‌ها و نزد خوانندگانش آشکار می‌سازند، از اهمیت خاصی برخوردار بودند. در این بخش‌ها موضوع‌هایی همچون عادت به دموکراسی و احترام و توجه به حقوق ملیت‌های گوناگون گنجانده می‌شدند. 

نوباوگان ایران، از انگشت‌شمار مجله‌هایی است، که از دیدگاه‌های گوناگون، به شکلی منطقی و دقیق به مسائل دختران می‌پرداخت و از سال دوم فعالیت خود صفحه‌ای را به دختران اختصاص داد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان