انتشار مجموعه کتاب‌های آموزک

مجموعه کتاب‌های آموزک از دو بخش زیر تشکیل شده اند:

  • کتاب‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان
  • کتاب‌های رویکردها و نگرش‌ها در آموزش‌وپرورش پیشرو

چرا موسسه مجموعه کتاب‌های «آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان» را انتشار داده است؟

 

چرا موسسه مجموعه کتاب‌های «رویکردها و نگرش‌ها در آموزش‌وپرورش پیشرو» را انتشار داده است؟

هدف از انتشار این‌گونه کتاب‌ها نخست این بوده است که آموزشگران، آموزگاران، کارشناسان ایرانی به گونه نظری – کاربردی باتجربه‌های آموزش‌وپرورش پیشرو در جهان آشنا شوند و بتوانند آن را در بستر آموزش‌وپرورش ایران بومی‌سازی کنند و به کار ببندند. در حقیقت آموزش‌وپرورش پیشرو و خلاق در هرکجای جهان که شکل گرفته یا می‌گیرد، همچون زنجیره‌ای با اصل اساسی نگاهِ کودک – محور در پیوند است.

دوم این‌که چون موسسه از دوره شکل‌گیری همواره در پی سازمان‌دهی و ترویج رویکرد و روش آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان در ایران بوده، نیاز است که آموزشگران خود را نیز با آموزش‌وپرورش پیشرو در جهان آشنا کند تا ما نیز بتوانیم خود را در حلقه‌ای از این زنجیره جهانی بشناسیم.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان