انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در پی فعالیت های گسترده پژوهشی، از سال ۱۳۸۴ انتشار شماری از آثار پژوهشی در زمینه تاریخ ادبیات کودکان، مطالعات کودکی، زندگینامه کوشندگان ادبیات کودکان و آموزش و پرورش و همچنین موضوع هایی در چارچوب ترویج خواندن را در دستور کار خود قرار داده است و تا کنون آثاری در این زمینه منتشر کرده است و عنوان هایی دیگر را نیز در دست بررسی و انتشار دارد.

بروشور pdf کتاب تاک

کتاب های انتشارات مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نشر چیستا رو می توانید از فروشگاه اینترنتی کتاب هدهد خریداری کنید.


فراورده‌های تاک

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان