نی‌نی چی دارد؟

نی‌نی چی دارد؟

«نی نی چی دارد؟» یکی از جلد‌های مجموعه چهارجلدی کتاب‌هایی است که از سوی انتشارات تاک برای رشد مهارت‌های سواد‌ شکوفایی نوزاد و نوپا منتشر شده‌اند. کودک در این مجموعه با همراهی یک نی‌نی به عنوان شخصیت اصلی با نام واژه‌های خوراکی‌ها و میوه‌ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، رنگ‌ها و هم‌چنین افعال یا کنش‌های در پیوند با فعالیت‌های روزانه کودک آشنا می‌شود. 

از دیگر جلدهای این مجموعه «نی‌نی چه می‌کند؟»، «دست‌های نی‌نی پاهای نی‌نی»، «نی‌نی چی می‌خورد؟» است.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان