کتابک، پنجره‌ای به جهان خواندن

کتابک، پنجره‌ای به جهان خواندن

کتابک پایگاه مجازی ترویج خواندن، یکی از طرح های مشترک موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن وابسته به شورای کتاب کودک است. هدف از این طرح ترویج مبانی نظری و روش ها و راهکارهای عملی ترویج خواندن در ایران و منطقه های فارسی زبان کشورهای همسایه و درمیان همه فارسی زبانان سراسر جهان است.

مخاطبان کتابک پدر و مادرها، آموزگاران و مربیان و کتابداران هستند. بخشی از کتابک به طور ویژه به کودکان با نیازهای ویژه اختصاص داده شده است.

کتابک می‌کوشد تا با توجه ویژه به محیط زیست، فرهنگ و آموزش، حقوق کودک و بهداشت و سلامت کودکان، آن چه برای کودکان و درباره کودکان در سطح جهانی، ملی و یا محلی اتفاق می افتد را در پایگاه خبر خود بازتاب دهد.

پایگاه ترویج کتابک بازتابی است از آن چه در دنیای ادبیات کودک روی می دهد.معرفی پدیدآورندگان نامدار در ایران و جهان، معرفی جایزه های مهم ایرانی و بین المللی ادبیات کودک و موزه های ایرانی و جهانی و کوشندگان ادبیات کودکان، از جمله مطالب پایگاه ترویج است.

کتابک کوشش کوشندگان ترویج خواندن و ادبیات کودک را از ایران و سراسر جهان گرد می آورد و در مجموعه ای از تجربه های ماندگار ترویج خواندن و خبرهای ترویجی در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

کتابخانه کتابک نیز با گردآوردن مجموعه ای از معرفی و بررسی بهترین و تازه ترین کتاب های تالیف و ترجمه ادبیات کودک و نوجوان در ۵ گروه سنی مختلف در کنار معرفی کتاب های مرجع ادبیات کودک جهان و نشریه های کودکان در ایران از دوران گذشته تا کنون همراه با معرفی نشریه های تخصصی ادبیات کودک می کوشد تا مخاطبانش را با بهترین آثار آشنا کند.

کتابک با گردآوردن مقاله ها و ترتیب دادن مصاحبه هایی پیرامون مسائل مربوط به کودکان و خواندن می کوشد تا مخاطبان خود را با دیدگاه های کارشناسان گوناگون آشنا کند.

در بخش کتابدرمانی کتابک مخاطبان با دیدگاه های موجود در زمینه کتابدرمانی و شیوه های کتابدرمانی آشنا می شوند و در جریان چندین تجربه کتابدرمانی در گوشه و کنار جهان قرار می گیرند.

جدول رشد کودک همراه با برشمردن ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای آن ها بخش دیگری از فعالیت های کتابک است.

در صفحه های خانواده و آموزگاران و مربیان اطلاعات مربوط به خواندن برای کودکان و همراه با آن ها در ۵ گروه سنی برای خانواده ها و سه گروه سنی برای آموزگاران آورده شده است.پیشنهادهایی در قالب مقاله و راهنمایی های کوچک پدر و مادرها و آموزگاران را یادی می کند تا تجربه های بهتری از خواندن با کودکان شان داشته باشند.

در صفحه کتابداران نیز کتابخانه های ایرانی و بین المللی کودکان معرفی شده اند و کتابداران می توانند در یک شبکه ارتباطی قرار بگیرند و با دیدگاه های کارشناسان کتابداری آشنا شوند و گزارش هایی از تجربه های موفق کتابداران کودک و نوجوان در ایران و جهان را بخوانند.

در پایگاه انگلیسی کتابک نیز خبرهایی که از بیرون مرزهای ایران برای مخاطبان ایرانی خود در کتابک بازتاب پیدا کرده، به صورت یک تیتر همراه با لینک به خبر فارسی قرار گرفته است.  به این ترتیب علاقه مندان غیرفارسی زبان از بخشی از آن چه در کتابک از دنیای ادبیات کودک جهان بازتاب داده می شود آگاه شوند.

در این پایگاه مهم ترین رویدادهای مربوط به کودکان و ادبیات کودک در ایران به زبان انگلیسی در اختیار علاقه مندان غیرفارسی زبان قرار گرفته است. در بخش های دیگر سایت انگلیسی هم برخی از مهم ترین مهم ترین موسسه های فعال در زمینه ادبیات کودک در ایران برای مخاطبان غیرفارسی زبان معرفی شده اند. مهم ترین کتابخانه های کودکان ایران نیز در این سایت معرفی شده اند.

در بخش گفت و گوی ماه کتابک نیز هر دو یا سه ماه یک بار موضوعی جنجالی در دنیای ادبیات کودک انتخاب می شود و بر روی سایت قرار می گیر.در این بخش دیدگاه های کارشناسان گوناگون درباره موضوع گفت و گو از راه مصاحبه و گردآوری اطلاعات به صورت یک مجموعه در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و آن ها می توانند دیدگاه خود را با دیگر مخاطبان به سهیم شوند.

برای راهنمایی بیشتر می توانید به صفحه‌های راهنمای کتابک و پرسش‌های رایج مراجعه کنید.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان