روزشمار کودکی و ترویج خواندن دی

زادروز توران اشتیاقی (۱۳۰۹)، استاد ادبیات فارسی و ادبیات کودکان و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک

۱
انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها انتشار پیک معلم (۱۳۴۳)،‌ راهنمای معلمان و خانواده‌ها

۱
انتشار پیک دانش آموز انتشار پیک دانش آموز (۱۳۴۳)

۱
زادروز داریوش عباداللهی (۱۳۲۴)

۲
زادروز حسین کاظم زاده ایرانشهر زادروز حسین کاظم زاده ایرانشهر (۱۲۶۲)، نظریه پرداز آموزش و پرورش

۲
زادروز شین پرتو زادروز شین پرتو (۱۲۸۶)

۲
زادروز سیروس طاهباز زادروز سیروس طاهباز (۱۳۱۸)، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان

۲
زادروز آناماریا ماشادو(۱۹۴۱)، نویسنده برزیلی, برنده جایزه اندرسن ۲۰۰۰

۲۴ دسامبر

۳
زادروز ثریا قزل ایاغ زادروز ثریا قزل ایاغ (۱۳۲۲)، استاد کتابداری و ادبیات کودکان و عضو شورای کتاب کودک

۵
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

۵
برگزاری نخستین سمینار ملی ادبیات کودکان (۱۳۴۲)

۵
کیهان بچه ها انتشار نشریه هفتگی کیهان بچه ها (۱۳۳۵)، با صاحب امتیازی جعفربدیعی و مدیرمسئولی عباس یمینی شریف

۶
زادروز ایدن چمبرز (۱۹۳۴)، نویسنده انگلیسی برنده جایزه اندرسن ۲۰۰۲

۲۷ دسامبر

۶
تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۱)

۱۱
زادروز جان آرنولد روئل تالکین (۱۸۹۲)، شاعر و فانتزی نویس انگلیسی

۳ ژانویه

۱۳
زادروز اتین دلسر زادروز اتین دلسر (۱۹۴۲)، تصویرگر سوییسی

۴ ژانویه

۱۴
زادروز یاکوب لودویک کارل گریم زادروز یاکوب لودویک کارل گریم (۱۷۸۵)، گردآورنده قصه های قومی از کشور آلمان

۴ ژانویه

۱۴
روز جهانی خط بریل

۴ ژانویه

۱۴
تاسیس انجمن فرهنگی هنری تصویرگران کتاب کودک (۱۳۸۲)

۱۵
زادروز یحیی دولت آبادی زادروز یحیی دولت آبادی (۱۲۴۱)، آموزشگر و کنشگر حقوق کودک

۱۸
پایه گذاری شورای کتاب کودک (۱۳۴۱)

۲۰
زادروز جان هانریش پستالوزی زادروز جان هانریش پستالوزی (۱۷۴۶)، نظریه پرداز آموزش و پرورش اهل سوییس

۱۲ ژانویه

۲۲
زادروز مهراندخت همرنگ (گلستانی) (۱۳۱۱)

۲۲
زادروز فریده فرجام زادروز فریده فرجام (۱۳۱۳)

۲۲
زادروز شارل پرو زادروز شارل پرو (۱۶۲۸)، نویسنده, شاعر و بازنویس قصه های پریان از کشور فرانسه

۱۲ زانویه

۲۲
زادروز محمود اعتمادزاده (م.ا.به آذین) زادروز محمود اعتمادزاده (م.ب. آذین) (۱۲۹۳)، نویسنده و مترجم توانا

۲۳
روز جهانی بادبادک

۱۴ ژانویه

۲۴
زادروز غلامحسین ساعدی زادروز غلامحسین ساعدی (۱۳۱۴)

۲۴
روز جهانی منطق

۱۴ ژانویه

۲۴
زادروز ناظم حکمت (۱۹۰۲)، شاعر نامدار ترکیه

۱۵ ژانویه

۲۵
روز ملی حمایت از حیوانات

۲۶
زادروز میترا خامنه ای (۱۳۲۰)

۲۶
زادروز کلاوس انسیکات (۱۹۳۷)، تصویرگر آلمانی برنده جایزه اندرسن ۱۹۹۶

۱۶ ژانویه

۲۶
زادروز ازبیگنیف ریچلیکی (۱۹۲۲)، تصویرگر لهستانی برنده جایزه اندرسن ۱۹۸۲

۱۷ ژانویه

۲۷
زادروز نیکول فریدنی (۱۳۱۴)

۱۸ ژانویه

۲۸
زادروز آلن الکساندر میلن زادروز آلن الکساندر میلن (۱۸۸۲)، نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی

۱۸ ژانویه

۲۸
روز ملی هوای پاک

۲۹

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان