روزشمار کودکی و ترویج خواندن دی

• زادروز توران اشتیاقی (۱۳۰۹)، استاد ادبیات فارسی و ادبیات کودکان و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک

۱
انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها انتشار پیک معلم (۱۳۴۳)،‌ راهنمای معلمان و خانواده‌ها

۱
انتشار پیک دانش آموز انتشار پیک دانش آموز (۱۳۴۳)

۱
زادروز داریوش عباداللهی (۱۳۲۴)

۲
زادروز حسین کاظم زاده ایرانشهر (۱۲۶۲)، نظریه پرداز آموزش و پرورش

۲
زادروز شین پرتو (۱۲۸۶)

۲
سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان زادروز سیروس طاهباز (۱۳۱۸)، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان

۲
زادروز آناماریا ماشادو(۱۹۴۱)، نویسنده برزیلی, برنده جایزه اندرسن ۲۰۰۰

۲۴ دسامبر

۳
زادروز ثریا قزل ایاغ (۱۳۲۲)، استاد کتابداری و ادبیات کودکان و عضو شورای کتاب کودک

۵
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

۵
برگزاری نخستین سمینار ملی ادبیات کودکان (۱۳۴۲)

۵
کیهان بچه ها انتشار نشریه هفتگی کیهان بچه ها (۱۳۳۵)، با صاحب امتیازی جعفربدیعی و مدیرمسئولی عباس یمینی شریف

۶
زادروز ایدن چمبرز (۱۹۳۴)، نویسنده انگلیسی برنده جایزه اندرسن ۲۰۰۲

۲۷ دسامبر

۶
تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۱)

۱۱
زادروز جاکوب لودوینگ کارل گریم (۱۷۸۵)، گردآورنده قصه های قومی از کشور آلمان

۴ ژانویه

۱۴
زادروز اتین دلسر (۱۹۴۲)، تصویرگر سوییسی

۴ ژانویه

۱۴
زادروز یحیی دولت آبادی (۱۲۴۱)، آموزشگر و کنشگر حقوق کودک

۱۸
زادروز زهره قایینی (۱۳۳۲)

۲۰
پایه گذاری شورای کتاب کودک (۱۳۴۱)

۲۰
زادروز شارل پرو (۱۶۲۸)، نویسنده, شاعر و بازنویس قصه های پریان از کشور فرانسه

۱۲ زانویه

۲۲
زادروز جان هانریش پستالوزی (۱۷۴۶)، نظریه پرداز آموزش و پرورش اهل سوییس

۱۲ ژانویه

۲۲
زادروز مهراندخت همرنگ (گلستانی) (۱۳۱۱)

۲۲
زادروز فریده فرجام (۱۳۱۳)

۲۲
محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا زادروز محمود اعتمادزاده (م.ا.به آذین) (۱۲۹۳)، نویسنده و مترجم توانا

۲۳
زادروز غلامحسین ساعدی (۱۳۱۴)

۲۴
زادروز ناظم حکمت (۱۹۰۲)، شاعر نامدار ترکیه

۲۵
زادروز میترا خامنه ای (۱۳۲۰)

۲۶
زادروز کلاوس انسیکات (۱۹۳۷)، تصویرگر آلمانی برنده جایزه اندرسن ۱۹۹۶

۱۶ ژانویه

۲۶
روز ملی حمایت از حقوق حیوانات

۲۶
زادروز ازبیگنیف ریچلیکی (۱۹۲۲)، تصویرگر لهستانی برنده جایزه اندرسن ۱۹۸۲

۱۷ ژانویه

۲۷
زادروز نیکول فریدنی (۱۳۱۴)

۱۸ زانویه

۲۸
زادروز آلن الکساندر میلن (۱۸۸۲)، نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی خالق داستان های "وینی د پو" . برنده جایزه لوئیس کارول

۱۸ ژانویه

۲۸
روز ملی هوای پاک

۲۹

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان