انتشار نشریه هفتگی کیهان بچه ها (۱۳۳۵)، با صاحب امتیازی جعفربدیعی و مدیرمسئولی عباس یمینی شریف

کیهان بچه ها

روز پنج شنبه ۶ دی ماه سال ۱۳۳۵ اولین شماره نشریه کیهان بچه ها با پیشنهاد و مدیریت جعفر بدیعی ازسوی موسسه کیهان با شمارگان ۲۰ هزار نسخه منتشر شد.

کیهان بچه ها با فاصله ی انتشار هفتگی و برای مخاطبان کودک به صاحب امتیازی جعفر بدیعی و مدیرمسئولی عباس یمینی شریف از سوی موسسه کیهان منتشر می شد. این نشریه با تاکید بر داشتن اندرونه ای سرگرم کننده و لذت بخش آغاز به کار کرد و در اندک زمانی شمارگان خود را به ۵۰ هزار نسخه رساند. از همان سال نخست فعالیت، ادبیات داستانی پایه ی اصلی مطالب این نشریه را تشکیل می داد. بیشترین سهم داستان ها برای افسانه ها بود. کیهان بچه ها با دستگاه های پیشرفته ی چاپی که در اختیار داشت، از راه چاپ گسترده ی کمیک استریپ ها از گونه های مختلف به ویژه داستان های ماجرایی بر گیرایی نشریه ی خود می افزود. بهره گیری از امکانات فنی نسبتا کافی، به گردانندگان مجله ی کیهان بچه ها امکان می داد که از همان شماره  های اول، مجله ی خود را در ۴ رنگ و با حجم کمابیش خوبی از تصویرپردازی عرضه کنند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان