فروشگاه کتاب هدهد

  • عرضه کتاب کودک و نوجوان باکیفیت
  • تجهیز کتابخانه کودک و نوجوان
  • برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان
  • مشاوره در انتخاب کتاب کودک و نوجوان
  • مشاوره در زمینه ترویج کتابخوانی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان