کارگروه کتابشناسی کتابک

کارگروه کتابشناسی معرفی بهترین کتاب‌های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان و همچنین کتاب‌هایی درباره کودک و نوجوان را در شاخه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان، روانشناسی کودک و نوجوان، هنر و آموزش خلاق، کتابداری کودک و نوجوان، کتاب‌هایی درباره محیط‌ زیست و کتاب‌هایی درباره کودکان با نیازهای ویژه را بر عهده دارد.

کتاب‌های کودکان نیز در ۱۵ گروه داستان، غیرداستان (علوم تجربی، دانش اجتماعی و زندگینامه)، ادبیات کلاسیک جهان، ادبیات کهن ایران، لالایی، ترانه و متل، نمایشنامه، کتاب برای کودکان نابینا و کم‌بینا، کتاب برای کودکان ناشنوا و کم‌شنوا، کتاب‌های تصویری، کتاب‌های آسان‌خوان، کتاب‌های آموزش خلاق، کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان مانند فرهنگنامه‌ها و واژه‌نامه‌ها معرفی می‌شوند. این کارگروه همچنین معرفی نشریه‌های مناسب برای این گروه سنی را با همکاری گروه نشریات کودک و نوجوان شورای کتاب کودک برعهده دارد. کارگروه کتابشناسی کتابک در انتخاب کتاب برای کودکان و نوجوانان به بالا بودن کیفیت ادبی و هنری توجه ویژه دارد.

پیشنهاد فعالیت‌های در پیوند با کتاب از دیگر فعالیت‌های این گروه است که در دو بخش ارائه می‌شود: بخشی از این فعالیت‌ها به رایگان در سایت زیر هر کتاب قرار می‌گیرد و بخشی هم به شکل دستنامه و راهنمای کتاب‌ها چاپ و منتشر می‌شود.

فهرست‌ کتاب با موضوع‌های خاص و برای کودکان در بحران - که در بخش کتاب درمانی کتابک منعکس می‌شود – و تهیه فهرست برای کتاب‌های فروشگاه کتاب هدهد زیر نظر این گروه تهیه می‌شود.

در بخش «کودک خود را بشناسیم» هم کتاب‌ها و فعالیت‌هایی را بر پایه مراحل رشد کودک پیشنهاد می‌کند که به رشد بهتر کودک کمک می‌کند. این کارگروه همچنین تهیه فهرست کتاب‌های با من بخوان را بر عهده دارد.

معرفی نویسندگان و تصویرگران و شاعران خوب ادبیات کودک ایران و جهان و همچنین مترجمان خوب ایرانی بخش دیگری از فعالیت‌های این گروه است.

بخشی از نیروهای این کارگروه را افراد داوطلب تشکیل می‌دهند. در بخش معرفی کتاب‌های مرجع یا تخصصی نیز از مشاوره کارشناسان همان رشته استفاده می‌شود. در انتخاب کتاب‌ها افزون بر کارشناسان موسسه از فهرست شورای کتاب کودک و لاک پشت پرنده هم بهره گرفته می‌شود.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان