فعالیت‌های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در فضای مجازی

آموزک، آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

امروزه در بسيارى از کشورهاى پيشرفته آموزش خلاق کودک‌محور به سياست و برنامه‌ى اصلى سامانه‌ى آموزش و پرورش تبديل شده است. آموزش خلاق کودک‌محور بر فلسفه‌ى آموزش مشارکتى و هميارى کودکان و آموزگاران و مربيان استوار است. در اين شيوه‌ى آموزشى، به رشد چندگانه و همسوى کودکان که شامل رشد هوشى، هيجانى، اجتماعى و زبانى است، توجه مى‌شود و به ويژه بر رشد هيجانى و اجتماعى که بنيادهاى پرورش کودک را مى‌سازند، تاکيد مى‌شود.

آموزک، آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

خوانک، با من بخوان

"با من بخوان" برنامه ای برای ترویج کتابخوانی با کودکان است. این برنامه بر اساس رساندن کتاب های مناسب و با کیفیت به دست کودکان و نوجوانان پایه ریزی شده است. هدف آن است که کتاب های مناسب درهر کجا، خانه یا مدرسه با کودکان خوانده شود. بزرگسال، کودک و کتاب سه جزء این برنامه هستند. 

خوانک، با من بخوان

کتاب هدهد

در این فروشگاه کتاب های برگزیده و مناسب که کارشناسان کتابک آن ها را معرفی کرده اند به فروش می رسد.
شما به عنوان مادر و پدر، آموزگار یا مربی و یا کتابدار لازم نیست برای خرید کتاب های مناسبی که در کتابک معرفی شده اند به ده ها فروشگاه سر بزنید.
فروشگاه هدهد این کار دشوار را برای شما آسان ساخته است. هدهد می تواند همه کتاب های مناسب را یک جا در اختیار شما قرار دهد.

کتاب هدهد

کتابک، پنجره‌ای به جهان خواندن

کتابک پایگاه مجازی ترویج خواندن، یکی از طرح های مشترک موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن وابسته به شورای کتاب کودک است. هدف از این طرح ترویج مبانی نظری و روش ها و راهکارهای عملی ترویج خواندن در ایران و منطقه های فارسی زبان کشورهای همسایه و درمیان همه فارسی زبانان سراسر جهان است.

کتابک، پنجره‌ای به جهان خواندن

ایرانک، ایران کودکی

ایرانک (ایران کودکی) یکی از درگاه های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که در سال ١٣٨٥با نام بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران راه اندازی و رونمایی شد. پس از یک دوره کاری و بررسی برآیند کار ایرانک، در هدف ها و چشم اندازهای این نهاد مجازی، بازبینی شد و از سال ١٣٩٠ ایرانک به دو پایگاه داده ها و موزه مجازی بخش شد. هدف از این پیوند از آن رو بود که هریک از این بخش ها نیمرخی از یک سیمای یگانه به شمار می روند که در ارتباط با هم دنیای کودکی را بهتر به نمایش می گذارند.

ایرانک، ایران کودکی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان