کارگاه‌های آموزشی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال‌ها پژوهش در حوزه تاریخ ادبیات کودکان و آموزش خلاق در پاسخگویی به نیاز مخاطبان خود بر آن شده است که کارگاه‌هایی را با موضوع‌های زیر ارایه کند:

این کارگاه‌ها ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران و مادر و پدرها است.

کارگاه «روش‌های نو در کتابخوانی با کودکان»

الف- ویژه مربیان پیش دبستانی و کلاس اول و کتابداران
واحدهای آموزشی:

 • تاثیر کتابخوانی در دوره پیش دبستان (از نوزادی تا دبستان) در موفقیت آینده آموزشی کودکان (تئوری)
 • چگونه کتابخوانی در رشد زبانی، دیداری و شناختی کودک موثر است؟ (تئوری)
 • چگونه یک نشست بلند خوانی موفق داشته باشیم؟ (تئوری و عملی)
 • روش‌های بلند خوانی (عملی)
 • پیوند کتابخوانی با فعالیت‌های هنری (عملی)

این کارگاه ۴ ساعت است. به هر شرکت کننده جزوه‌های آموزشی و گواهی برای شرکت در کارگاه داده می‌شود.

ب- ویژه آموزگاران دبستان وکتابداران
واحدهای آموزشی:

 • تاثیر کتابخوانی در رشد همه جانبه کودکان ۷ تا ۱۲ ساله (تئوری)
 • چگونه درمدرسه و کتابخانه یک نشست بلند خوانی موفق داشته باشیم؟ (تئوری)
 • روش‌های بلند خوانی (عملی)
 • پیوند کتابخوانی با فعالیت‌های هنری (عملی)

این کارگاه ۴ ساعت است. به هر شرکت کننده جزوه‌های آموزشی و گواهی برای شرکت در کارگاه داده می‌شود.

کارگاه «آموزش خلاق و روش‌های کار با مواد آموزشی»

الف: ویژه مربیان پیش دبستانی و کلاس اول و کتابداران
واحدهای آموزشی:

 • آموزش خلاق چیست؟ (تئوری)
 • راه‌های عملی آموزش خلاق با کودکان پیش دبستانی
 • آشنایی با مواد آموزش خلاق: الفبا ورزی، لولوپی و واژه نامه چیستانی

این کارگاه ۴ ساعت است. به هر شرکت کننده گواهی برای شرکت در کارگاه داده می‌شود.

ب: ویژه آموزگاران دبستان وکتابداران
واحدهای آموزشی:

 • آموزش خلاق چیست؟ (تئوری)
 • راه‌های عملی آموزش خلاق با کودکان دبستانی
 • آشنایی با مواد آموزش خلاق: لولوپی و واژه نامه چیستانی

این کارگاه ۴ ساعت است. به هر شرکت کننده گواهی برای شرکت در کارگاه داده می‌شود.

کارگاه «مهارت‌های زندگی از راه کتابخوانی»

واحدهای آموزشی:

 • دوازده ارزش کلیدی زندگی چیست؟
 • مهارت‌های زندگی و راه‌های ترویج آن‌ها از راه کتابخوانی (تئوری و عملی)

این کارگاه ۴ ساعت است. به هر شرکت کننده گواهی برای شرکت در کارگاه داده می‌شود.

کارگاه «چگونه کتابخوانی را با نمایش پیوند بزنیم؟»

در این کارگاه تکنیک‌های گوناگون نمایش را در پیوند با کتاب خوانی آموزش داده می‌شود.
این کارگاه ۴ ساعت است. به هر شرکت کننده گواهی برای شرکت در کارگاه داده می‌شود.  

کارگاه «کارگاه‌های ویژه خانواده»

روش‌های آموزش خلاق و کتابخوانی با کودکان
واحدهای آموزشی:

 • چرا و چگونه کودکان خود را به کتاب علاقه مند کنیم؟
 • از چه زمان برای او باید کتاب بخوانیم؟
 • نقش کتابخوانی در رشد همه جانبه کودکان چیست؟
 • راه‌های عملی کتابخوانی با کودکان
 • چگونه کتابخوانی را با فعالیت‌های هنری پیوند بزنیم (عملی)
 • آموزش خلاق چیست؟ (تئوری)
 • روش‌های ساده عملی برای آموزش خلاق به کودکان در خانه
 • مهارت‌های زندگی و راه‌های ترویج آن‌ها از راه کتابخوانی (تئوری و عملی)
 • آشنایی با مواد آموزش خلاق: الفباورزی، لولوپی و واژه نامه چیستانی
 • آشنایی با مواد آموزش خلاق: آواورزی، الفباورزی، لولوپی، واژه نامه چیستانی و فارسی آموز ۱، ۲، ۳.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان