زادروز آلن الکساندر میلن (۱۸۸۲)، نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی

زادروز آلن الکساندر میلن

زادروز آلن الکساندر میلن[۱] (۱۸۸۲) (درگذشت ۳۱ ژانویه ۱۹۵۶) نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی خالق داستان های «وینی د پو». برنده جایزه لوئیس کارول 

راهنما
روز: 
۲۸
ماه: 
دی
تاریخ میلادی: 
۱۸ ژانویه

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان