زادروز ازبیگنیف ریچلیکی (۱۹۲۲)، تصویرگر لهستانی برنده جایزه اندرسن ۱۹۸۲

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان