۱۴۰۱

اژدها کجاست؟

«اژدها کجاست؟» کتابی تصویری است با موضوع ترس و کوشش برای غلبه بر آن. در این داستان، سه شوالیه به دنبال اژدهایی در تاریکی می‌روند و پادشاه تا زمانی که آن را پیدا نکنند نمی‌خوابد. شوالیه‌ها، با شمعی در دست، درحالی‌که فکر می‌کنند همه‌چیز را در مورد اژدها می‌دانند به جست‌وجوی خود ادامه می‌دهند. آیا آن‌ها موفق به یافتن اژدها خواهند شد؟

اژدها کجاست؟

برو خوکی!

در کتاب «برو خوکی!» خوکی شکم گنده در یک مزرعه در کنار مرغ‌ها و خروس زندگی می‌کرد. خوکی عاشق زندگی‌ کردن در گل و لای و غلت زدن و زیر و رو کردن بود. او در این کار بهترین بود. هر روز صبح مرغ‌ها سر و صدا راه می‌‌انداختند که چه کسی اولین، بهترین و تندپاترین مرغ است و مسابقه می‌دادند.

برو خوکی!

یپه در راه

«یپه در راه» داستان موشی به نام یپه است. روزی پادشاه، یپه را به کاخ فرا می‌خواند. یپه یک ماموریت دارد! او باید پیام فوری پادشاه را به پادشاهی دیگر که در همسایگی زندگی می‌کند برساند. یپه، گوش به‌فرمان بی‌درنگ به راه می‌افتد. راه چندانی نرفته بود که رخدادی پشت رخدادی دیگر سر راهش قرار می‌گیرد. در آغاز راه بابا سنجاب سپس گوسفند کوچولوی غمگین و در پی آن مادر خسته و بچه‌های‌اش و در آخر هم جانور پیر. همه‌ی آن‌ها مانند پادشاه به کمک او نیاز دارند و یپه‌ با مهربانی و صبر به همه‌ آن‌ها کمک می‌کند.

یپه در راه

دست‌های نی‌نی پاهای نی‌نی

«دست های نی نی پاهای نی نی» یکی از جلد‌های مجموعه چهارجلدی کتاب‌هایی است که از سوی انتشارات تاک برای رشد مهارت‌های سواد شکوفایی نوزاد و نوپا منتشر شده‌اند. کودک در این مجموعه با همراهی یک نی‌نی به عنوان شخصیت اصلی با نام واژه‌های خوراکی‌ها و میوه ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، رنگ‌ها و هم چنین افعال یا کنش‌های در پیوند با فعالیت‌های روزانه کودک آشنا می‌شود. رشد شناختی و گسترش دایره واژگان کودک از جمله‌ی مهارت‌های سواد شکوفایی هستند که کودک در هم کنشی با بزرگسال به ویژه از راه کتاب و کتابخوانی کسب می‌کند.

دست‌های نی‌نی پاهای نی‌نی

نی‌نی چی دارد؟

«نی نی چی دارد؟» یکی از جلد‌های مجموعه چهارجلدی کتاب‌هایی است که از سوی انتشارات تاک برای رشد مهارت‌های سواد‌ شکوفایی نوزاد و نوپا منتشر شده‌اند. کودک در این مجموعه با همراهی یک نی‌نی به عنوان شخصیت اصلی با نام واژه‌های خوراکی‌ها و میوه‌ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، رنگ‌ها و هم‌چنین افعال یا کنش‌های در پیوند با فعالیت‌های روزانه کودک آشنا می‌شود. 

نی‌نی چی دارد؟

نی‌نی چه می‌کند؟

«نی نی چه می کند؟» یکی از جلد‌های مجموعه چهارجلدی کتاب‌هایی است که از سوی انتشارات تاک برای رشد مهارت‌های سواد شکوفایی نوزاد و نوپا منتشر شده‌اند. کودک در این مجموعه با همراهی یک نی‌نی به عنوان شخصیت اصلی با نام واژه‌های خوراکی‌ها و میوه ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، رنگ‌ها و هم‌چنین افعال یا کنش‌های در پیوند با فعالیت‌های روزانه کودک آشنا می‌شود. رشد شناختی و گسترش دایره واژگان کودک از جمله‌ی مهارت‌های سواد شکوفایی هستند که کودک در هم‌کنشی با بزرگسال به ویژه از راه کتاب و کتابخوانی کسب می‌کند.

نی‌نی چه می‌کند؟

نی‌نی چی می‌خورد؟

«نی نی چی می‌خورد؟» یکی از جلد‌های مجموعه چهارجلدی کتاب‌هایی است که از سوی انتشارات تاک برای رشد مهارت‌های سواد شکوفایی نوزاد و نوپا منتشر شده‌اند. کودک در این مجموعه با همراهی یک نی‌نی به عنوان شخصیت اصلی با نام واژه‌های خوراکی‌ها و میوه‌ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، رنگ‌ها و هم چنین افعال یا کنش‌های در پیوند با فعالیت‌های روزانه کودک آشنا می‌شود. 

نی‌نی چی می‌خورد؟

سواد شکوفایی

نام‌واژه‌ «سواد شکوفایی» در جهان آموزش و پرورش، واژه‌ای نو و ناشناخته‌ نیست. برابرنهاد واژه‌ لاتین سواد شکوفایی «Emergent Literacy» است. ما این برابرنهاد را به این سبب برگزیده‌ایم که در تعریف به سوادی گفته می‌شود که به‌تدریج پدید می‌آید؛ مهارت‌هایی که به‌تدریج شکوفا می‌شود.

سواد شکوفایی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان