اژدها کجاست؟

اژدها کجاست؟

«اژدها کجاست؟» کتابی تصویری است با موضوع ترس و کوشش برای غلبه بر آن. در این داستان، سه شوالیه به دنبال اژدهایی در تاریکی می‌روند و پادشاه تا زمانی که آن را پیدا نکنند نمی‌خوابد. شوالیه‌ها، با شمعی در دست، درحالی‌که فکر می‌کنند همه‌چیز را در مورد اژدها می‌دانند به جست‌وجوی خود ادامه می‌دهند. آیا آن‌ها موفق به یافتن اژدها خواهند شد؟

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان