دست‌های نی‌نی پاهای نی‌نی

دست‌های نی‌نی پاهای نی‌نی

«دست های نی نی پاهای نی نی» یکی از جلد‌های مجموعه چهارجلدی کتاب‌هایی است که از سوی انتشارات تاک برای رشد مهارت‌های سواد شکوفایی نوزاد و نوپا منتشر شده‌اند. کودک در این مجموعه با همراهی یک نی‌نی به عنوان شخصیت اصلی با نام واژه‌های خوراکی‌ها و میوه ها، اشیای پیرامون خود، اعضای بدن، رنگ‌ها و هم چنین افعال یا کنش‌های در پیوند با فعالیت‌های روزانه کودک آشنا می‌شود. رشد شناختی و گسترش دایره واژگان کودک از جمله‌ی مهارت‌های سواد شکوفایی هستند که کودک در هم کنشی با بزرگسال به ویژه از راه کتاب و کتابخوانی کسب می‌کند.

از دیگر جلدهای این مجموعه «نی‌نی چه می‌کند؟»، «نی‌نی چی دارد؟»، «نی‌نی چی می‌خورد؟» است.

 

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان