خر کوچولو و تولد یاکی

خر کوچولو و تولد یاکی

خر کوچولو مانند بسیاری از کودکان کادوی دوستش را دوست دارد خودش داشته باشد. «ریندرت کرم هاوت» این ماجرای آشنا برای والدین و کودکان را با شخصیت دوست داشتنی خر کوچولو به‌خوبی روایت کرده است.

«خر کوچولو و تولد یاکی» یکی از جلدهای منتشر شده از مجموعه‌ی «خر کوچولو» است. از این مجموعه، کتاب‌های «خر کوچولو»، «یک لقمه کوچولو برای خر کوچولو» و «خر کوچولو حمام می‌کند» نیز منتشر شده‌اند. «ریندرت کرم هاوت»، نویسنده‌ی هلندی این کتاب، به نگارش کتاب‌های کودک و فانتزی نوجوانان شهرت دارد. یکی از کتاب‌های او در ۲۰۱۱ برنده بهترین رمان نوجوانان هلند شده‌است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان