روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

چاپ این روزشمار به پایان رسیده است و هیچ نسخه ای از این روزشمار برای فروش موجود نیست.

دوست ارجمند
با تهیه «روزشمار کودکی»، برای دوستان و همکاران خود،‌ فرهنگ کودکی را پاس بداریم و برای آینده سازمان و شرکت خود سرمایه گذاری فرهنگی کنیم.

با احترام، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

روزشمار کودکی، روز شمار یادها و خاطره ها، از آن ها که بودند، از آن ها که هستند، اما دیگر کودک نیستند. یادها و خاطره هایی که در قاب عکس ثبت شده است و ما را با دنیای نشانه های کودکان دیروز آشنا می کند. پوشاک، کفش ها، کلاه، چهره، فضای بیرونی و درونی خانه. اسباب بازی ها، ژست های کودکان و بزرگسالان در برابر عکاس و همهٔ آن دنیایی که کودکی کودکان دیروز ما را ساخته بود. یک روز شمار کوچک با دنیایی از رنگ و حس کودکانه برای همگان از بزرگان تا کودکان و نوجوانان.

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

روزشمار کودکی ۱۳۹۴

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان