روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست

روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست

نام روزشمار کودکی ٩۵، کودک، خواندن و محیط زیست است. خواندن، با طبیعت و محیط زیست در پیوند است. اگر درست می‌خواندیم، اکنون محیط زیست و طبیعت ایران، چنین نبود که هست. چون درست نخواندیم، محیط زیست مان با بحران‌ها و تنش‌های بزرگ روبرو شده است. اما می‌خواهیم با کمک هم دوباره به جادوی خواندن که آگاهی بخش و آگاهی‌ده است، برگشت بزنیم تا محیط زیست زیبا و سرشارمان را از بحران‌ها و تنش‌ها رهایی بخشیم. در روزشمار کودکی سال ٩۵، نگاه به تنوع زیستی و گونه‌ها در طبیعت ایران در ماه های فصل ها و سال به خوبی بازتاب داده شده است. از خزر در شمال ایران، تا خلیج فارس در جنوب ایران، از زاگرس با سایه روشن‌های ژرف اش تا البرز با دماوند با شکوه اش، از جانورانی چون یوز زیبای آسیایی که نماد سرزندگی و شادابی دشت و کوه‌های ایران است تا جانوران دریایی در دو سوی جنوب و شمال ایران. در این روزشمار، هر ماه شعاری برای خود دارد که در پیوند با خواندن، کودک و محیط زیست است. افزون برهمه این‌ها تصویرهای بسیار زیبای این روزشمار که به طور اختصاصی تهیه شده است، کاربردی ویژه به آن بخشیده است. بنابراین آن چه که تهیه می‌کنید، تنها گذر روزها و ماه‌ها را به شما یادآور نمی‌شود، که برگ برگ گوناگونی طبیعی و زیستی سرزمین ایران و خوب نگه داشت آن را به همه مان یادآور می‌شود. روزشمار کودکی ٩۵، کودک، خواندن و محیط زیست را با قیمت نوزده هزار تومان از سایت هدهد تهیه کنید. http://hodhod.com/roozshomare-koodaki-95.html تلفن: ۸۸۵۵۳۵۲۸

روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست منتشر شد
روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست منتشر شد
روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست منتشر شد
روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست منتشر شد
روزشمار کودکی ۱۳٩۵: کودک، خواندن، محیط زیست منتشر شد
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان