زادروز جانی روداری (۱۹۲۰)، نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه جهانی اندرسن ۱۹۷۰

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان