زادروز کاترین پترسون (۱۹۳۲)، نویسنده امریکایی برنده جایزه جهانی اندرسن ۱۹۹۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان