زادروز مارتین وادل (۱۹۴۱)، نویسنده ایرلندی, برنده جایزه اندرسن ۲۰۰۴

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان