زادروز سسیل بوکر(۱۹۲۷)، نویسنده دانمارکی, برنده جایزه اندرسن ۱۹۷۶

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان