زادروز اصغر محمدی (۱۳۱۷)، گرافیست و نقاش، طراح نشان شورای کتاب کودک در سال ۱۳۴۷

زادروز اصغر محمدی، طراح نشان شورای کتاب کودک

اصغر محمدی ۱۸ شهریور ۱۳۱۷ در بروجرد زاده شد.

از دوران دانشجویی آموزش هنر نقاشی به کودکان را آغاز کرد و دستاورد تجربه هایش را در کتاب هنر در کودکستان منتشر کرد. در سال ۱۳۴۴ در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و در آنجا چندین دوره کلاس برای مربیان کودکستان ها برای آموزش هنر، برگزار کرد. اثر دیگر او که با همکاری دو نویسنده ی دیگر انجام شده، کتاب راهنمایی نقاشی کودکان است که در سال ۱۳۴۷ نوشت. او چند سال رئیس هنرستان هنرهای زیبای پسران بود. اصغر محمدی در سال ۱۳۴۷، آرم شورای کتاب کودک را طراحی کرد. او در سال ۱۳۶۳ درگذشت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان