انتشار مجله تحفه نو – بهره خردسالان ایران ۱۳۳۲

انتشار تحفه نو بهره خردسالان ایران

۱۲ شهریور سالروز انتشار نخستین شماره ی نشریه تحفه نو – بهره خردسالان ایران است.

این نشریه که بیشتر با عنوان خردسالان ایران شناخته شده است، از ۱۲ شهریور ۱۳۳۲ تا پایان آن سال به کار خود ادامه داد. خردسالان ایران وابسته به جبهه ملی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن فصیح الملوک مهام بود. این نشریه مدتی با فاصله زمانی هفتگی و مدتی پانزده روز یکبار منتشر می‌شد و مخاطبان آن کودکان و نوجوانان بودند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان