انتشار پویه، نشریه‌ای آموزشی برای کتابداران

انتشار پویه، نشریه‌ای آموزشی برای کتابداران

در شهریور سال ۱۳۵۱، کانون نشریه‌ای به نام پویه با امتیاز لیلی امیرارجمند و زیر نظر فیروز شیروانلو منتشر کرد، اما پس از نخستین شماره، پویه از ادامه انتشار باز ایستاد.

این نشریه بار دیگر در زمستان سال ۱۳۵۲ به شکل نشریه‌ای آموزشی منتشر شد و به سبب دگرگونی در شیوه کار، آن را نخستین شماره این نشریه اعلام کردند. از این تاریخ، کار نشریه زیرنظر عبدالرسول نفیسی قرار گرفت. هدف از انتشار پویه در دوره جدید، کمک به آموزش پیوسته کتابداران بود تا بتوانند با به پایان رساندن دوره‌های آموزشی خود، با مطالعه این نشریه همواره از دیدگاه‌های نو درباره کتابخانه‌های‌کودکان، ادبیات کودکان و آموزش و پرورش آگاه باشند.

راهنما
ماه: 
شهریور

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان