زادروز فرخ صادقی (۱۳۲۶)، نویسنده و منتقد ادبیات کودکان

زادروز فرخ صادقی، نویسنده و منتقد ادبیات کودکان

۱۷ شهریور ۱۳۲۶ برابر است با زادروز فرخ صادقی. او در شهرستان مراغه در خانواده ای فرهنگ دوست زاده شد. فرخ صادقی از دوره ی جوانی به ادبیات، به ویژه ادبیات کودکان علا قه مند بود. او بر این باور بود که کودکان عامل بنیادین تحولا ت اجتماعی اند و برای پدید آوردن تحول در جامعه، باید از کودکان آغاز کرد.

صادقی از راه خواندن پیوسته کتاب ها و مقاله های مربوط به ادبیات کودکان، همواره در جریان رخدادهای این گستره ی ادبی قرار داشت و به همین سبب، افزون بر نگارش کتاب، کتاب های ادبی ویژه ی کودکان را نیز نقد می کرد. صادقی از سال های ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ به گروه بررسی کتاب، شورای کتاب کودک پیوست. او یکی از آموزشگران ادبیات کودکان در دوره های کتابداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بود. صادقی با پخش کتاب میان فرزندان خانواده های پیرامون خود، همزمان، به ترویج کتابخوانی نیز می پرداخت.

فرخ صادقی در زمینه ی ادبیات کودکان بیش از ۲۰ عنوان کتاب و مقاله منتشر کرده است که برخی از آنها عبارتند از: تالیف کتاب خرافات: یک مقاله برای کودکان و نوجوانان و بنفشه زاران (۱۳۵۵)، گردآوری و ترجمه ی مجموعه داستان های محلی برای کودکان (۱۳۴۷) و سلسله مقاله های بررسی ادبیات کودک در روزنامه ی کیهان.

او در سال ۱۳۶۱ درگذشت و در تهران به خاک سپرده شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان