زادروز نسرین خسروی (۱۳۲۹)، نقاش و تصویرگر كتاب كودكان

نسرین خسروی نقاش و تصویرگر كتاب كودكان

نسرین خسروی نقاش و تصویرگر كتاب كودكان در سال ۱۳۲۹ در تهران زاده شد.

او تصویرگری را از سال ۱۳۵۵ هنگامی كه دانشجوی سال دوم رشته ی گرافیك دانشكده ی هنرهای زیبا بود آغاز كرد. نخستین كار او تصویرگری كتابی به نام "قصه دوستی" نوشته ی قدمعلی سرامی بود كه از سوی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان منتشر شد. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان