روز جهانی کوهستان

روز جهانی کوهستان

سازمان ملل متحد روز ۱۱ دسامبر که مصادف با ۲۰ آذر می شود را در سال ۲۰۰۲ به عنوان روز جهانی کوهستان و کوهنوردی عنوان کرده است این سازمان فائو را مسئول کرده تا هر سال یکی از کشورهای جهان را دعوت کند تا با اجرای نمایش‌ها و آیین‌های فرهنگی خودشان مسئولیت هماهنگی مراسم روز جهانی کوهستان و کوهنوردی را بر عهده بگیرند. 

راهنما
روز: 
۲۰
ماه: 
آذر
تاریخ میلادی: 
۱۱ دسامبر

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان