روز جهانی توان‌یابان (معلولین)

روز بین‌المللی افراد توان‌یاب

روز بین‌المللی افراد توان‌یاب۱ از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذر یا ۳ دسامبر برگزار می‌شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به توان‌یابان و افزایش آگاهی‌هایی بوده‌است که می‌بایست از مسئله پیوستن افراد توان‌یاب در تمامی جنبه‌های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.

۱. استفاده از واژه‌ی «توان‌یاب» را به جای واژه‌ی «معلول» پیشنهاد می‌شود.

راهنما
روز: 
۱۲
ماه: 
آذر
تاریخ میلادی: 
۳ دسامبر

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان