زادروز تومی آنگرر (۱۹۳۱)، تصویرگر فرانسوی برنده جایزه جهانی اندرسن ۱۹۹۸

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان