تاسیس دفتر یونیسف در سازمان ملل متحد (۱۹۴۶)

پایه‌گذاری دفتر یونیسف سازمان ملل unicef

صندوق کودکان ملل متحد که بیشتر به نام اختصاری آن (unicef) یونیسِف خوانده می‌شود، برای فراهم‌کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی-درمانی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ جهانی دوم تخریب شده بودند در۱۱ دسامبر۱۹۴۶ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد.

راهنما
روز: 
۲۰
ماه: 
آذر
تاریخ میلادی: 
۱۱ دسامبر

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان