زادروز محمدزمان زمانی (۱۳۰۱)، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان

محمدزمان زمانی، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان

محمدزمان زمانی، نقاش و تصویرگر کتاب‌های کودکان در سال ۱۳۰۱ در تهران زاده شد و در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ در امریکا چشم از جهان فروبست.

از جمله آثاری که محمدزمان زمانی تصویرگری آن را برعهده داشته است، می‌توان به کتاب‌های خورشید، بازی و سرگرمی، بدن من، گمشده‌ی لب دریا، کره اسب سیاه، اژدهای سیاه، پروانه‌ها و باران، درختکاری مشهدی اکبر، ده امیرآباد، شاخ‌های ملوس‌، قصه نخودی‌، ماه در دره نیلوفرها، یک روز با ملا نصرالدین‌، فارسی چهارم دبستان، فارسی سوم دبستان، کتاب چهارم دبستان، کتاب فارسی دوم دبستان و تعلیمات دینی اشاره کرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان