زادروز کوانتین بلیک (۱۹۳۲) نویسنده و تصویرگر انگلیسی برنده جایزه جهانی اندرسن ۲۰۰۲

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان