زادروز تاتسیانا ماورینا (۱۹۰۲)، تصویرگر روسی برنده جایزه اندرسن ۱۹۷۶

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان