روزشمار کودکی دی

زادروز توران اشتیاقی

۱
انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها

۱
درگذشت هلن بئاتریس پاتر

۲۲ دسامبر

۱
انتشار پیک دانش آموز انتشار پیک دانش آموز

۱
زادروز داریوش عباداللهی

۲
زادروز حسین کاظم زاده ایرانشهر

۲
سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان زادروز سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان

۲
زادروز شین پرتو

۲
زادروز آناماریا ماشادو

۲۴ دسامبر

۳
زادروز ثریا قزل ایاغ

۵
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

۵
کیهان بچه ها کیهان بچه ها

۶
تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

۱۱
درگذشت یوسف اعتصامی

۱۲
زادروز اتین دلسر

۴ ژانویه

۱۴
درگذشت حمید عاملی

۱۶
زادروز یحیی دولت آبادی

۱۸
درگذشت کامبیز صمیمی مفخم

۲۰
زادروز زهره قایینی

۲۰
پایه گذاری شورای کتاب کودک

۲۰
زادروز مهراندخت همرنگ

۲۲
زادروز فریده فرجام

۲۲
زادروز شارل پرو

۱۲ زانویه

۲۲
زادروز جان هانریش پستالوزی

۱۲ ژانویه

۲۲
زادروز محمود اعتمادزاده

۲۳
محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا

۲۳
زادروز غلامحسین ساعدی

۲۴
درگذشت محمد قاضی

۲۴
زادروز ناظم حکمت

۲۵
زادروز کلاوس انسیکات

۱۶ ژانویه

۲۶
روز ملی حمایت از حقوق حیوانات

۱۶ ژانویه

۲۶
زادروز میترا خامنه ای

۲۶
زادروز نیکول فریدنی

۱۸ زانویه

۲۸
زادروز آلن الکساندر میلن

۱۸ ژانویه

۲۸
درگذشت محمود مشرف آزاد تهرانی

۱۹ زانویه

۲۹
روز ملی هوای پاک

۲۹

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان