روزشمار کودکی دی

انتشار پیک دانش آموز انتشار پیک دانش آموز

۱
زادروز توران اشتیاقی

۱
انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها انتشار پیک معلم،‌راهنمای معلمان و خانواده‌ها

۱
درگذشت هلن بئاتریس پاتر

۲۲ دسامبر

۱
زادروز حسین کاظم زاده ایرانشهر

۲
سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان زادروز سیروس طاهباز، نویسنده و مترجم ادبیات کودکان

۲
زادروز شین پرتو

۲
زادروز داریوش عباداللهی

۲
زادروز آناماریا ماشادو

۲۴ دسامبر

۳
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

۵
زادروز ثریا قزل ایاغ

۵
کیهان بچه ها کیهان بچه ها

۶
تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

۱۱
درگذشت یوسف اعتصامی

۱۲
زادروز اتین دلسر

۴ ژانویه

۱۴
درگذشت حمید عاملی

۱۶
زادروز یحیی دولت آبادی

۱۸
زادروز زهره قایینی

۲۰
پایه گذاری شورای کتاب کودک

۲۰
درگذشت کامبیز صمیمی مفخم

۲۰
زادروز شارل پرو

۱۲ زانویه

۲۲
زادروز جان هانریش پستالوزی

۱۲ ژانویه

۲۲
زادروز مهراندخت همرنگ

۲۲
زادروز فریده فرجام

۲۲
زادروز محمود اعتمادزاده

۲۳
محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا محمود اعتمازاده (م. آ. به آذین)، نویسنده و مترجم توانا

۲۳
زادروز غلامحسین ساعدی

۲۴
درگذشت محمد قاضی

۲۴
زادروز ناظم حکمت

۲۵
روز ملی حمایت از حقوق حیوانات

۱۶ ژانویه

۲۶
زادروز میترا خامنه ای

۲۶
زادروز کلاوس انسیکات

۱۶ ژانویه

۲۶
زادروز آلن الکساندر میلن

۱۸ ژانویه

۲۸
زادروز نیکول فریدنی

۱۸ زانویه

۲۸
درگذشت محمود مشرف آزاد تهرانی

۱۹ زانویه

۲۹
روز ملی هوای پاک

۲۹

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان