تماشاگه کودک، هویت فرهنگی، محیط‌زیست

تماشاگه کودک، هویت فرهنگی، محیط‌زیست در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست(۱۸-۲۲ خرداد ۱۳۸۳) به همراه میز کاردستی کلاژ با مواد بازیافتی برای کودکان.

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان