نخستين شاعران كودك در روزگار نو

پروين دولت آبادی از نخستين شاعران كودك در روزگار نو كه در سروده های خود برای كودكان، به طبيعت نيز پرداخته و تلاش كرده عشق و احترام به طبيعت را در نهاد كودكان پرورش دهند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان