خبر جمع کن

آموزش حرف ی | آموزش حروفا الفبا

تازه های کودکی نما - س., ۰۱/۱۸/۲۰۲۲ - ۱۲:۱۱
ویدیو آموزش حرف ی با اشعار و تصاویر ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. برای دیدن اموزش های بیشتر به این آدری مراجعه کنید: https://amoozak.org/b245g

آموزش حرف ی | آموزش حروفا الفبا

تازه های کودکی نما - س., ۰۱/۱۸/۲۰۲۲ - ۱۲:۱۱
ویدیو آموزش حرف ی با اشعار و تصاویر ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. برای دیدن اموزش های بیشتر به این آدری مراجعه کنید: https://amoozak.org/b245g

آموزش حرف ع | آموزش حروف الفبا| عین

تازه های کودکی نما - ی., ۰۱/۰۹/۲۰۲۲ - ۱۱:۰۲
ویدیو اموزش حرف ع با اشعار و تصاویر ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. برای دیدن اموزش های بیشتر به این آدرس مراجعه بفرمایید: https://amoozak.org/ox677

آموزش حرف ع| آموزش حروف الفبا| عین

تازه های کودکی نما - ی., ۰۱/۰۹/۲۰۲۲ - ۱۱:۰۲
ویدیو اموزش حرف ع با اشعار و تصاویر ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. برای دیدن اموزش های بیشتر به این آدرس مراجعه بفرمایید: https://amoozak.org/ox677

آموزش حرف ش| اموزش حروف الفبا| شین

تازه های کودکی نما - ی., ۰۱/۰۲/۲۰۲۲ - ۱۵:۱۲
ویدیو اموزش حرف ش با اشعار و تصاویر ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. برای دیدن اموزش های بیشتر به این آدری مراجعه بفرمایید: https://amoozak.org/k76ro

آموزش حرف ذ| آموزش الفبا| ذال

تازه های کودکی نما - ی., ۰۱/۰۲/۲۰۲۲ - ۱۴:۴۰
ویدیو آموزش حرف ذ با استفاده از اشعار کوتاه و ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. اموزش های بیشتر را در اموزک ببینید: https://amoozak.org/xp1zj

آموزش حرف پ| آموزش الفبا فارسی| پ مثل پنگوئن

تازه های کودکی نما - ی., ۰۱/۰۲/۲۰۲۲ - ۱۴:۳۵
ویدیو آموزش حرف پ با استفاده از شعرهای ساده کودکانه بر اساس آموزه های کتاب کاکاکلاغه می باشد: آموزش های بیشتر در https://amoozak.org/zb26i

آموزش حرف و| آموزش الفبا فارسی| واو

تازه های کودکی نما - چهارشنبه, ۱۲/۲۹/۲۰۲۱ - ۱۲:۰۷
آموزش ویدیویی حرف واو با استفاده از شعر و با تصاویر ساده بر اساس کتاب کاکا کلاغه می باشد. برای دیدن روشهای دیگر آموزش حرف و به این ادرس مراجعه کنید: https://amoozak.org/uh28z

آموزش حرف خ| آموزش الفبا فارسی

تازه های کودکی نما - چهارشنبه, ۱۲/۲۹/۲۰۲۱ - ۱۱:۵۲
ویدیو آموزشی حرف خ یکی از حروف الفبای فارسی است که بر اساس کتاب کاکا کلاغه ساخته شده است. برای دیدن روشهای کودک محور دیگر به این آدرس مراجعه نمایید: https://amoozak.org/je1gc

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان