تازه‌های آموزک

اشتراک در خوراک تازه‌های آموزک
به‌روز شده: ۵۳ دقیقه ۵۹ ثانیه قبل

روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس(بررسی ارزش تفکر در تکنولوژی آموزشی رایج)- بخش اول

س., ۰۶/۲۶/۲۰۱۸ - ۲۰:۰۳
روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس(بررسی ارزش تفکر در تکنولوژی آموزشی رایج)- بخش اولچکیده

هدف این مقاله بررسی جایگاه تفکر در مدارس و تأثیر تکنولوژی مدرن در ارتقای تفکر در مدارس است. لذا ابتدا برخی از نظریات معروف درباره تکنولوژی مدرن و تأثیر آنها بر زندگی و دیدگاه های مردم به اجمال طرح می‌شود، سپس با نگاهی اجمالی به مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی، دیدگاه‌های مطرح شده در خصوص تکنولوژی مدرن به تکنولوژی آموزشی تعمیم داده شده و تأثیر تکنولوژی آموزشی بر ابعاد و زوایای مختلف زندگی دانش‌آموزان و به‌ویژه بر فکرآموزی آنان در مدارس بررسی شده و جایگاه و اهمیـت تفکر و پرورش آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب

کودکستان Forfatterhuset

ی., ۰۶/۲۴/۲۰۱۸ - ۱۸:۵۰
کودکستان Forfatterhuset

ساختمان این کودکستان با گوشه‌های منحنی، بام سبز، نمای خاص آجری یک مهدکودک جدید در کپنهاگ، دانمارک است. این کودکستان در عین حال که منعکس کننده یک محیط تاریخی است دارای احساس گرم مدرن است. عملیات احداث این کودکستان در سال ۲۰۱۲ آغاز شده و در تابستان ۲۰۱۴ خاتمه یافته است. امور مربوط به تأسیسات مکانیک و فضاسازی این پروژه را نیز به‌ترتیب، شرکت مهندسی DAI و شرکت PK3 انجام داده‌اند. این کودکستان شامل ۵ خانه کوچک است که توسط یک باندآجری منحصربه فرد احاطه شده ودارای یک زمین بازی است.

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش پایانی

چهارشنبه, ۰۶/۱۳/۲۰۱۸ - ۱۶:۱۴
بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش پایانی۵. ویژگی خطاپذیرانگاری نظریات حاصل از تحقیق/ کندوکاو در پراگماتیسم

رویکرد تحقیق پراگماتیستی به معرفت شک گرایانه نیست بلکه خطاپذیرانگارانه است. خطاپذیرانگاری معادل نسبی گرایی نیست. خطاپذیرانگاری دلالت بر این دارد که هیچ یک از باورهای ما نهایی نیستند و ما نمی‌توانیم از پیش تضمین کنیم که هیچکدام از آن‌ها هرگز نیاز به تجدید نظر ندارند.

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش سوم

س., ۰۶/۱۲/۲۰۱۸ - ۱۳:۰۶
بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش سوم۳٫۳ مؤلفه سوم: رویکرد آموزشی پراگماتیسم کشف مجدد آرای ازپیش تعیین شده نیست

در اینباره گلدینگ می‌گوید:

خانم آدامز، مربی پراگماتیست کلاس، شغلش را راهنمایی دانش آموزان به کشف دیدگاه‌ها یا آرای ازپیش تعیین شده نمی‌داند. شغل او کمک به دانش آموزان است تا کندوکاو را تا جایی که پیش میرود ادامه دهند.

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش دوم

د., ۰۶/۱۱/۲۰۱۸ - ۱۴:۳۲
بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش دوم۳. رابطه برنامه فبک با پراگماتیسم دیویی با نظر به ماهیت کندوکاو/ تحقیق

در اینجا می‌خواهیم آن دسته از مؤلفه‌های مربوط به کندوکاو پراگماتیسم دیویی را بررسی کنیم که گفته می‌شود مبنای برنامه فبک و به خصوص روش پیشبرد حلقه کندوکاو۲ است. این مؤلفه‌ها از این قرارند:

الف) در پراگماتیسم دیویی ، کندوکاو برای حل مسائل به رسمیت شناخته می‌شود؛

ب) در پراگماتیسم، چنین نیست که حقیقت نهایی وجود دارد؛

ادامه مطلب

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش اول

ش., ۰۶/۰۹/۲۰۱۸ - ۱۹:۲۷
بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی-بخش اولچکیده

در این مقاله میزان و نحوه تأثیرگذاری فلسفه پراگماتیسم در برنامه آموزش فلسفه به کودکان (فبک) ارزیابی می‌شود. این مطالعه با شیوه تحلیلی استنتاجی و عمدتاً در چهارچوب بررسی آرای کلینتون گلدینگ صورت می‌گیرد، که از اصلی‌ترین طرفداران وجود رابطه تنگاتنگ میان فبک و پراگماتیسم است.

ادامه مطلب

طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

ش., ۰۶/۰۲/۲۰۱۸ - ۱۰:۰۰
طراحی داخلی فضای آموزشی کودکان

در این آکادمی طراح برای حمایت از سبک‌های مختلف یادگیری و مهارت‌های آموزشی مدرسه را به یک محیط یادگیری متفاوت تبدیل کرده است که باعث تحریک نیازهای فردی هر دانش آموز و تداعی کننده حس غرور آن‌ها می‌شود. در این میان بسیاری از عناصر خاص و مبلمانی طراحی شده است که با توجه به مسیرهای و راهروها، فضاهای جمعی و جلسات یادگیری مشارکتی به وجود آورده است و در راهروها بجای یک فضای معمولی و خالی از عناصری استفاده شده تا فضا برای کودکان جذاب و در عین حال سرگرم کننده باشد.

ادامه مطلب

مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش پایانی)

چهارشنبه, ۰۵/۳۰/۲۰۱۸ - ۱۰:۰۰
مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش پایانی)ب) زیبایی شناسی در متون کلاسیک ادب فارسی

یکی دیگر از موضوعات در مقوله ارزش شناسی بحث زیبایی شناسی است. سجادی اظهار می‌دارد که زیبایی شناسی با سلایق، ذائقه‌ها، و مطالعه زیبایی موجود در طبیعت و هنر و همچنین کیفیات احساس شده ناشی از تجربه سروکار دارد. سؤالی چون « چه چیزی یک شیء را زیبا جلوه می‌دهد؟» از سؤالات مطرح شده در این مقوله است.

ادامه مطلب

مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش سوم)

س., ۰۵/۲۹/۲۰۱۸ - ۱۰:۰۰
مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش سوم)

چنین مسائل مهمی در فلسفه و سایر علوم بوده و هست، اما طرح آن بـرای همـه افـراد ممکن نیست. مگر با شـیوهای از جملـه کمـک گـرفتن از داسـتان. در ادامـه نمونـه داسـتان معرفت شناسانه که به مقوله شناخت عقلانی پرداخته، به شکل خلاصه نقل شده اسـت. بعـد از آن مواردی چون، تأمل در داستان برای تفکر بیشتر، پرسش کلیدی برای استخراج سؤال مهمی که برای کودک ایجاد می‌شود و سؤالات احتمالی مطرحشده توسـط کودکـان دربـارة داستان ذکر شده و در پایان داستان نیز به ذکر دلایلی پرداخته شـده کـه مناسـبت داسـتان را برای استفاده به عنوان محتوای فلسفه نشان می‌دهد

ادامه مطلب

مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش دوم)

د., ۰۵/۲۸/۲۰۱۸ - ۱۰:۰۰
مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش دوم)

در زبان فارسی آن بخش از آثار ادبی را که به شرح و نقل واقعه یا مجموعه‌ا‌ی از وقایع به هم پیوسته درباره اشخاص، اشیا یا دیگر موجودات می‌پردازد، داستان می گوینـد کـه معـادل عربـی آن قصـه، تمثیل، یا حکایت است که یکی از قدیمی‌ترین مواریث بشر (چهار هزار سال قبل از مـیلاد) و زیرمجموعه حیات فرهنگی اوست.

ادامه مطلب

رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستانی جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق-بخش آخر

ش., ۰۵/۲۶/۲۰۱۸ - ۱۰:۰۰
رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستانی جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق-بخش آخره) داستان قلب زیبای بابور خلاصه

داستان از زبان دختر نوجوانی بازگو می‌شود که با پدر و مادر خود به بندر لنگه رفته است. آن‌ها که در خانهٔ دوست پدر مهمان‌اند، دور هم جمع می‌شوند و دوست پدر، داستان کهور را برایشان بازگو می‌کند: کهور، پسر جوان سیاه پوستی است که در یکی از روستاهای بندر لنگه زندگی می‌کند. کار اصلی مردم این روستا، ماهیگیری و غواصی برای یافتن مروارید است.

ادامه مطلب

رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق-بخش چهارم

چهارشنبه, ۰۵/۲۳/۲۰۱۸ - ۱۳:۵۰
رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق-بخش چهارمب) داستان طبقه هفتم غربی ۴

خلاصه

امیرعلی پسر نوجوانی است که برای پرستاری از پیرمرد بیماری استخدام می‌شود. او که بچهٔ یکی از روستاهای شمال کشور است، با ورود به آپارتمان پیرمرد، در تمام صحنه‌های داستان بهنوعی در حال مقایسه زندگی شهری و روستایی است. او با داشتن چند دانه بلوط در جیب و با لمس آن‌ها در لحظاتی به این تفاوت‌ها می اندیشد و با اطلاعاتی که از پدر راجع به درخت بلوط دارد، پیرمرد را با درخت بلوط کهن سا لی مقایسه می‌کند.

ادامه مطلب

رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق-بخش سوم

س., ۰۵/۲۲/۲۰۱۸ - ۱۱:۳۳
رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق-بخش سومز) سؤالات تکمیلی درباره رشد اخلاقی

اکنون پس از بررسی مختصر برخی از نظریه‌های موجود درباره رشد اخلاقی و کاربردی کردن آن‌ها در حوزه ادبیات داستانی، هنوز برخی سؤالات مهم در باب اخلاق و رابطه آن با ادبیات داستانی باقی مانده که نمیتوان آن‌ها را به سادگی ذیل نظریه‌های بحث شده قرار داد. ما در این بخش این سؤالات تکمیلی را طرح می‌کنیم.

۷. آیا در اثر مورد بررسی، تعامل و رابطهای میان اخلاق و اصول مذهبی (دینی) به چشم می‌خورد؟ مثلاً آیا مواردی هست که باوری دینی پشتوانه عملی اخلاقی/ ضد  اخلاقی شود؟

ادامه مطلب

۱۰ بازی برای اولین سال زندگی کودک

د., ۰۵/۲۱/۲۰۱۸ - ۱۰:۰۶
۱۰ بازی برای اولین سال زندگی کودک

زمان بازی با کودکتان، چیزی بیش از سرگرمی و بازی است، این زمان همچنین به نوزادتان درس‌های ارزشمندی از زندگی می‌آموزد. از این بازی‌های کودکانه برای آموزش و سرگرمی دختر یا پسر کوچکتان استفاده کنید.

ادامه مطلب

رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق -بخش دوم

ی., ۰۵/۲۰/۲۰۱۸ - ۰۹:۴۹
رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق -بخش دومج) دیدگاه یادگیری اجتماعی و رشد شخصیت اخلاقی

بر طبق دیدگاه یادگیری اجتماعی، یادگیری اصول اخلاقی منحصر به دوره خاصی از مراحل رشد نیست، بلکه رفتارهای اخلاقی مانند هر رفتار دیگری در تمام طول عمر قابل یادگیری است؛ به عبارتی، تأکید این مکتب بر اکتسابی بودن رفتارهای اخلاقی مانند هر رفتار دیگری است و در این میان دو مولفه بیش از همه در یادگیری رفتارهای اخلاقی موثرند: سرمشق‌دهی و تقویت رفتار اخلاقی.

ادامه مطلب

رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق -بخش نخست

ش., ۰۵/۱۹/۲۰۱۸ - ۱۱:۲۴
رشد اخلاقی کودک و ادبیات داستانی -به همراه بررسی آثار داستان جمشید خانیان از منظر رشد اخلاق -بخش نخستچکیده

نظریه‌های روانشناختی درباه اخلاق عمدتا حول این سوالات شکل گرفته‌اند: چگونه، در چه سنی و با چه سازوکاری قوای اخلاقی کودک شکل می‌گیرند و توانایی‌های اخلاقی او تثبیت می‌شوند. بخش اول این نوشته به مرور مختصر آرای پاره ای از مکاتب مهم روانشناسی درباره اخلاق می‌پردازد. از آنجا که هدف اصلی بحث پیوند اخلاق و ادبیات داستانی است، خواهیم کوشید تا از دل نظریه‌های مطرح شده سؤالاتی را برای سنجش و ارزیابی اخلاقی آثار داستانی استخراج کنیم.

ادامه مطلب

فعالیت چرخه زندگی قورباغه

س., ۰۵/۱۵/۲۰۱۸ - ۱۰:۲۹
فعالیت چرخه زندگی قورباغه

اکثر دوزیستان مانند قورباغه در آب تخم گذاری می‌کنند. تخم‌های قورباغه به وسیله لایه ضخیمی از ماده ژلاتینی محافظت می شوند و در درون آن، نوزاد قورباغه رشد می‌کند. هنگامی که نوزاد سر از تخم بیرون می‌آورد، می تواند شنا کند و از دم بلندش استفاده نماید. قورباغه نابالغ از طریق آبشش تنفس میکند. با رشد نوزاد قورباغه، ابتدا پاهای عقبی و سپس پاهای جلویی او شروع به رشد می‌کنند.

شش ها بزرگ می‌شوند و قورباغه جوان با نگه داشتن سر خود در بالای آب، می‌تواند تنفس کند. به تدریج دم او کوتاه تر می شود تا این که قورباغه جوان شبیه والدین بالغش می‌شود.

ادامه مطلب

فعالیت چرخه زندگی پروانه

ی., ۰۵/۱۳/۲۰۱۸ - ۱۱:۵۸
فعالیت چرخه زندگی پروانه

چرخه زندگی پروانه دارای چهار مرحله است

در مرحله اول پروانه بالغ تخم‌گذاری می‌کند. در مرحله دوم تخم به لارو یا کرم تبدیل می‌شود. در این مرحله لارو (کرمینه) مقدار زیادی برگ می‌خورد تا خود را برای مرحله بعد آماده کند. مرحله سوم شفیره است، کرم تاری به نام پیله به‌دور خود می‌تند و مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی می‌کند. در مرحله چهارم پروانه بالغ که دارای بال است از پیله بیرون می‌آید.

ادامه مطلب

طراحی بازی با توپ پینگ پنگ

د., ۰۵/۰۷/۲۰۱۸ - ۰۹:۴۰
طراحی بازی با توپ پینگ پنگ

این بازی ساده علاوه بر سرگرم کردن دقت و هماهنگی میان چشم و دست‌های کودک را تقویت می‌کند.

ادامه مطلب

مهدکودک در Guastalla با معماری مدرن درایتالیا

ی., ۰۵/۰۶/۲۰۱۸ - ۱۱:۳۱
مهدکودک در Guastalla با معماری مدرن درایتالیا

این مهدکودک در Guastalla به طراحی شرکت Mario Cucinella Architects ساخته شده است. این پروژه برنده مسابقه Architectural Competition شد که در ماه فوریه ۲۰۱۴ برای طراحی و ساخت مدرسه جدید در شهر Guastalla Reggio Emilia, -Italy برگزار شده بود می‌باشد.

ادامه مطلب

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان